AGENDA VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen vergadering van 2 juni 2022

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Vaststelling data raad voor maatschappelijk welzijn - tweede semester 2022

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Kennisname verslag van de vergadering van het managementteam van 30 mei 2022

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Aanduiding voorzitter LAC

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Werkgroep ontmoetingscentrum Hoeve Van Deuren - Vastlegging data

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Orde van Malta met betrekking tot de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Aankoopcentrale: gunning leverancier voedingswaren

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Schorsing LOI - aanwending tijdens schorsing

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring betaalbaarstellingen

Publicatiedatum: 15/07/2022