BESLUITENLIJST VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van 2 juni 2022 goed.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Vaststelling data RvmW 2022 - tweede semester

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau beslist om de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, gedurende het tweede semester van 2022, op volgende dagen te houden, telkens om 19u, behalve op 20/12/2022 (nog te bepalen):

         donderdag 01/09/2022

         donderdag 29/09/2022

         donderdag 27/10/2022

         donderdag 1/12/2022

         dinsdag 20/12/2022

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

 

Besluit

 

Enig artikel

Beslist het opgestelde actieplan in het kader van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse goed te keuren en tot uitvoering te laten brengen.  Het actieplan maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Kennisname verslag M-team 30/05

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Aanduiding voorzitter LAC

 

Besluit

 

Enig artikel:

Tot een nieuwe verantwoordelijke van de sociale dienst is aangeworven, mevrouw Marieke Verheyden, maatschappelijk werker, aan te duiden om de functie van voorzitter waar te nemen in de Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Werkgroep ontmoetingscentrum Hoeve Van Deuren

 

Besluit

 

Enig artikel:

Een werkgroep voor het uitwerken van de activiteiten binnen het ontmoetingscentrum op te richten met een afvaardiging van 2 personen per fractie aan te duiden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - Samenwerkingsovereenkomst

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Aankoopcentrale: gunning leverancier voedingswaren

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het vast bureau beslist om de opdracht met een leverancier voor de aankoop en levering van voedingswaren, te gunnen aan Soluciuos NV, Edingensesteenweg 196 te Halle met ondernemingsnummer 0448.692.207 tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van de leverancier, met aanvangsdatum 30 juni 2022 tot en met 31 juli 2025 conform de beslissing van het college van burgemeester van 28 juni 2022.

 

Artikel 2:

De opdracht te financieren met krediet voorzien in het meerjarenplan 2022 onder de algemene rekeningnummer 60000100 'aankoop voeding en dranken' en volgens beleidsitem 095100 'Dienstencentra' en onder de algemene rekeningnummer 61430001 'Representatiekosten en receptiekosten en kosten onthaal' volgens beleidsitem 019000 'Overig algemeen bestuur' en te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

 

Artikel 3:

De gunning van deze opdracht mee te delen aan de respectievelijke leverancier.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Schorsing LOI - aanwending tijdens schorsing

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het appartement gelegen Arthur Dezangrélaan 24 gelijkvloers ten gemeente, voor de duur van de schorsingsperiode als LOI, aan te wenden in het kader van noodopvang in de brede zin, inclusief de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring betaalbaarstellingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau stelt de facturen, schuldvorderingen en betaallijst medische kosten betaalbaar.

Publicatiedatum: 15/07/2022