BESLUITENLIJST VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 14 juli 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

 

Lid Vast Bureau Alain Van Herck verlaat de vergadering vanaf punt 4.

 

Lid Vast Bureau Alain Van Herck vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van 16 juni 2022 goed.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Levering koude schotels voor seniorenrestaurant

 

Besluit

 

Enig artikel :

Het vast bureau gaat akkoord om de levering van de maaltijden voor het seniorenrestaurant op 02/08/22 en 04/08/22 te gunnen aan slagerij Rotiers - Ro.Li BV, Arthur Dezangrélaan 16 te Kraainem met ondernemingsnummer 0752.925.777.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Omnium dienstverplaatsingen - principebeslissing

 

Besluit

 

Enig artikel:

Bij een schadegeval aan een persoonlijk voertuig van een werknemer van het OCMW, wanneer de werknemer dat voertuig gebruikt voor de uitoefening van zijn taken voor het OCMW, de vrijstelling van 500 EUR, in het kader van de verzekeringspolis 'Omnium Dienstverplaatsingen' ten laste te nemen van het bestuur.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring betaalbaarstellingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau stelt de facturen, schuldvorderingen en betaallijst medische kosten betaalbaar.

Publicatiedatum: 15/07/2022