AGENDA VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 16 mei 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 11 april 2024

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Kennisname verhoging bedragen leefloon

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Vaststelling wijze en voorwaarden van overeenkomst met aannemer voor de levering en plaatsen van dakvensters gelegen Kapellelaan + vaststelling lijst van aannemers

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Ontmoetingscentrum met woongelegenheden - netwerkaansluiting

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Toetreding raamovereenkomst aanstellen vertaalbureau voor vertaalopdrachten - boekjaren 2024-2026

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Vaststelling agenda raad voor maatschappelijk welzijn van 30 mei 2024

Publicatiedatum: 10/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.