AGENDA VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 13 juni 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 16 mei 2024

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Vaststelling agenda raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2024

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Terbeschikkingstelling voor de ondersteuning bij financiële optimalisatie (maatschappelijk werker) - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Terbeschikkingstelling van een maatschappelijk  werker - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Vaststelling wijze en voorwaarden van overeenkomst met leverancier voor de levering en de plaatsing van ingebouwde keuken gelegen Kapellelaan 20 + vaststelling lijst leveranciers

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Vaststelling huurprijs Kapellelaan 20

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Ontmoetingscentrum OCMW - participatie naamgeving

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Schorsing LOI - aanwending tijdens schorsing

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 10/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.