BESLUITENLIJST VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 23 mei 2024

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verantwoordelijke sociale dienst:  Debbie Verlooy

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Sophie Mary

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 25 april 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het vast bureau beslist de notulen van de vergadering van 25 april 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.