BESLUITENLIJST VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 16 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van 19 mei 2022 goed.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Oekraïne: bijkomende toelage voor OCMW's

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring betaalbaarstellingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau stelt de facturen, schuldvorderingen en betaallijst medische kosten betaalbaar.

Publicatiedatum: 15/07/2022