BESLUITENLIJST VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 19 mei 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van 21 april 2022 goed.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

P&O : Aanstellen van een uitzendkantoor

 

Besluit

 

Artikel 1:

Beslist om de opdracht “Aanstellen van een uitzendkantoor voor de periode van drie jaar “2022-2023 & 2024” te gunnen aan de firma AIB nv, Wolvenstraat 23 te 8500 Kortrijk tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van de inschrijver met ingang van 1 juni 2022 om te eindigen op 31 december 2024.  De gunning is verlengbaar met 1 jaar.

 

Artikel 2:

Beslist om het nodige budget te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op OC/61700000/090000.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Kennisname verhoging bedragen leefloon

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring betaalbaarstellingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau stelt de facturen, schuldvorderingen en betaallijst medische kosten betaalbaar.

Publicatiedatum: 15/07/2022