AGENDA VAN
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 april 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 28 maart 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Financieel verslag 2023

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2022 - Deel OCMW

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Woonmaatschappij Woontrots bv. - Algemene vergadering - 15 mei 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

EthiasCo cvba - Algemene vergadering - 13 juni 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Bulletin schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting van 28  maart 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 22/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.