AGENDA VAN
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Gemeente Kraainem

Zitting van 27 juni 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen van de vergadering van 2 juni 2022

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2021 - Deel OCMW

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2022-1 - goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Behandeling formeel collectief verzoek - psychosociale risicoanalyse - RAPSY - resultaten vragenlijst

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Welzijnskoepel West-Brabant - Algemene vergadering

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Aanpassing Huishoudelijk Reglement - digitale en hybride vergaderingen

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Vaststelling wijze en voorwaarden van overeenkomst met aannemer voor de levering en plaatsing van een badkamer gelegen Kapellelaan 14 + vaststelling lijst van aannemers

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Verslag aanpak Oekraïnecrisis

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Bulletin schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Behandeling mndelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Mondelingen vragen

Publicatiedatum: 17/06/2022