NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 2 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Raadsleden:  Alain Van Herck, Catherine Danis - Khoudiacoff, Damien Filippi, Ingrid Leyman, Isabelle Fouarge, Stéphane Crucifix, Colette Storms, Gilbert Theunis

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 goed mits kleine verbetering van een taalfoutje; 'de' mevrouw, 'de' schrappen.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

EthiasCo cvba - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 9 juni 2022 voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van EthiasCo cvba van 9 juni 2022:

1)     Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2)     Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat

3)     Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

4)     Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

5)     Statutaire benoemingen

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert Mevrouw Françoise Devleeschouwer, vertegenwoordiger van het OCMW, zoals reeds bepaald bij de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2021, om de agendapunten op de algemene vergadering van EthiasCo cvba, goed te keuren, overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Logo Zenneland - Verslag

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Bulletin schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022