BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 22 maart 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 22 februari 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 22 februari 2022 goed.

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Bekrachtiging - Humanitaire hulp Oekraïne 12-12

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2022, houdende Humanitaire hulp - Oekraïne 12-12, om een toelage voor noodhulp ter waarde van 5 000,00 EUR toe te kennen en uit te betalen aan de actie Oekraïne 12-12 van het consortium 12-12.

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Motie betreffende wijziging schoolkalender

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad betreurt de beslissing van de Onderwijscommissie van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel om de schoolkalender vanaf het schooljaar 2022-2023 te wijzigen zonder voorafgaande samenspraak met de twee andere gemeenschappen. De bruggen die dankzij het onderwijs bestonden tussen de verschillende gemeenschappen zullen gebroken worden.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad vraagt aan de parlementsleden van de Federatie Wallonië-Brussel om volgend amendement aan het hervormingsproject voor te stellen en te stemmen: het uitstellen van de introductie van de nieuwe schoolkalender tot er een overeenkomst is gekomen over een gezamenlijke schoolkalender tussen de drie gemeenschappen.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad vraagt aan de administratie deze motie zonder uitstel aan de parlementsleden van de Federatie Wallonië-Brussel te sturen, zodat de parlementsleden er kennis van kunnen nemen voor de plenaire vergadering van 30 maart.

 

Artikel 4

De gemeenteraad vraagt aan de administratie om dit standpunt kenbaar te maken aan de gemeenteraden van de andere faciliteitengemeenten.

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Motie als steun aan Oekraïne

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt onderstaande motie goed:

 

"De militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne is een onaanvaardbare schending van de internationale rechtsorde.

 

Het vernietigen van onbeschermde burgerdoelen zonder militair belang is een schending van de meest fundamentele mensenrechten.

 

Een effectief staakt-het-vuren dient dringend afgedwongen te worden om het menselijk leed onder de bevolking te lenigen.

 

Wij roepen de federale overheid op om hier met alle beschikbare middelen en daadkracht voor te ijveren.

 

De gemeente Kraainem zal ten volle haar verantwoordelijkheden nakomen in de vluchtelingencrisis die deze oorlog veroorzaakt.

 

Dit zal de vorm aannemen van alle formele publiekrechtelijke middelen die de gemeente hiervoor ter beschikking staan, inclusief het opnemen van vluchtelingen.

Ook zullen particuliere initiatieven worden begeleid en ondersteund met de middelen tot onze beschikking.

 

Onder de raadsleden, zowel gemeentebestuurders als OCMW leden, ondernemen velen persoonlijke acties (schenking van geld aan humanitaire organisaties, organisatie van konvooien met farmaceutische producten, kindergeneeskundige producten, voedsel, enz.). Anderen zijn kandidaat voor vluchtelingenopvang, en weer anderen zijn actief in verschillende platformen en in het OCMW in het bijzonder.

 

De gemeente Kraainem stort 5.000 euro in de vorm van een subsidie voor "humanitaire hulp", die door alle leden van de raad werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Bekrachtiging burgemeesterbesluit - Huwelijken

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 maart 2022, houdende de beperking van aantal personen (50) bij huwelijken van 21 maart 2022 tot en met 30 april 2022.

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 12/05/2022