AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 22 maart 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 februari 2022

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2022 houdende de toekenning van de subsidie humanitaire hulp aan het consortium Oekraïne 12-12

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Motie betreffende wijziging van de schoolkalender in het Franstalig onderwijs

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Motie als steun aan Oekraïne

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 16 maart 2022 houdende huwelijken - beperking aantal personen

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 14/03/2022