NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 22 maart 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 februari 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 FEBRUARI 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 22 februari 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 22 februari 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2022 houdende de toekenning van de subsidie humanitaire hulp aan het consortium Oekraïne 12-12

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 8 MAART 2022 HOUDENDE DE TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE HUMANITAIRE HULP AAN HET CONSORTIUM OEKRAÏNE 12-12

 

Feiten en context

         Het consortium 12-12 lanceerde de campagne Oekraïne 12-12 ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

         Het doel van deze actie is om de nodige financiële middelen in te zamelen om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een instroom van Oekraïense vluchtelingen.

         De deelnemende organisaties zijn: Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam België, Plan International België, Rode Kruis Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en UNICEF België.

         Het consortium roept de Belgische bevolking op om geld te doneren via het 12-12

 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 of online via www.1212.be.

         Het gemeentebestuur Kraainem heeft in haar meerjarenplan een toelage voorzien van €5 000,00 voor noodhulp. Dit bedrag zou de gemeente kunnen schenken aan het consortium 12-12 in het kader van humanitaire hulp.

         Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 8 maart 2022 om, vanwege hoogdringendheid, de toelage van €5 000,00 reeds te schenken aan het consortium 12-12.

         De gemeenteraad dient deze collegebeslissing te bekrachtigen.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 45 en 46 betreffende de bevoegheid van de gemeenteraad.

         Collegebeslissing van 8 maart 2022, Humanitaire hulp - Oekraïne 12-12

         Reglement gemeentelijke subsidies 28 februari 2012, inzonderheid artikel 1 §2.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

gegunde uitgave

beschikbaar budget

GE/64940000/016000

€ 5 000,00

€ 30 000,00

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2022, houdende Humanitaire hulp - Oekraïne 12-12, om een toelage voor noodhulp ter waarde van 5 000,00 EUR toe te kennen en uit te betalen aan de actie Oekraïne 12-12 van het consortium 12-12.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Motie betreffende wijziging van de schoolkalender in het Franstalig onderwijs

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. MOTIE BETREFFENDE WIJZIGING VAN DE SCHOOLKALENDER IN HET FRANSTALIG ONDERWIJS

 

Feiten en context

         Op dinsdag 15 maart 2022 keurde de Onderwijscommissie van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel de hervorming van de schoolkalender goed, die vanaf het begin van het schooljaar 2022 zal worden toegepast. De tekst moet daadwerkelijk worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van 30 maart 2022.

         Indien de tekst zonder amendement gestemd wordt, zullen - vanaf volgend schooljaar - kinderen in het Franstalig onderwijs andere vakantiedata hebben dan in het Nederlandstalig en Duitstalig onderwijs.

 

Argumentatie

         De verdiensten van dit project worden inhoudelijk niet in twijfel getrokken. Gebaseerd op chronobiologie is het project bevorderlijk voor het leerproces en het welzijn van de leerlingen.

         Nochtans heeft de nodige concertatie – noch met de twee andere gemeenschappen, noch met andere sectoren van het sociale leven - niet genoeg plaatsgevonden.

         Dit schept een groot probleem voor talloze families in Kraainem, o.a.:

          Voor de families met kinderen in zowel het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs

          Voor de families met kinderen in zowel de Franstalige gemeenteschool Diabolo (data van vakantie in Diabolo blijven de huidige Nederlandstalige schoolkalender volgen) als middelbare Franstalige school (zullen de nieuwe schoolkalender volgen)

          Voor leerkrachten die lesgeven op een school van een ander taalrégime dan de school van hun kinderen. Door dit plan wordt het nog moeilijker om leraren te vinden van een ander taalrégime, zoals bijvoorbeeld Nederlandstalige leraren voor het Franstalige onderwijs om Nederlandse les te geven, of les in het Nederlands van andere vakken in de (steeds talrijkere) scholen die deze “onderdompelingstechniek” aanbieden.

          Voor allerlei parascolaire activiteiten en jeugdbewegingen, waar kinderen (en ouders) van de twee taalgemeenschappen samenkomen en banden leggen.

         Als burgers van Kraainem zijn wij ervan overtuigd dat het delen van onze culturen een verrijking is, en dat het leren van de landstalen op school moet worden bevorderd.

         De vrije keuze van het taalrégime voor onze kinderen blijft daarom een prioriteit.

 

Financiële gevolgen

Geen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad betreurt de beslissing van de Onderwijscommissie van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel om de schoolkalender vanaf het schooljaar 2022-2023 te wijzigen zonder voorafgaande samenspraak met de twee andere gemeenschappen. De bruggen die dankzij het onderwijs bestonden tussen de verschillende gemeenschappen zullen gebroken worden.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad vraagt aan de parlementsleden van de Federatie Wallonië-Brussel om volgend amendement aan het hervormingsproject voor te stellen en te stemmen: het uitstellen van de introductie van de nieuwe schoolkalender tot er een overeenkomst is gekomen over een gezamenlijke schoolkalender tussen de drie gemeenschappen.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad vraagt aan de administratie deze motie zonder uitstel aan de parlementsleden van de Federatie Wallonië-Brussel te sturen, zodat de parlementsleden er kennis van kunnen nemen voor de plenaire vergadering van 30 maart.

 

Artikel 4

De gemeenteraad vraagt aan de administratie om dit standpunt kenbaar te maken aan de gemeenteraden van de andere faciliteitengemeenten.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Motie als steun aan Oekraïne

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. MOTIE ALS STEUN AAN OEKRAÏNE

 

Feiten en context

         De gemeenteraad dient een motie in als steun aan Oëkraine tegen de militaire agressie van Rusland en de onaanvaardbare schending van de internationale rechtsorde.

 

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt onderstaande motie goed:

 

"De militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne is een onaanvaardbare schending van de internationale rechtsorde.

 

Het vernietigen van onbeschermde burgerdoelen zonder militair belang is een schending van de meest fundamentele mensenrechten.

 

Een effectief staakt-het-vuren dient dringend afgedwongen te worden om het menselijk leed onder de bevolking te lenigen.

 

Wij roepen de federale overheid op om hier met alle beschikbare middelen en daadkracht voor te ijveren.

 

De gemeente Kraainem zal ten volle haar verantwoordelijkheden nakomen in de vluchtelingencrisis die deze oorlog veroorzaakt.

 

Dit zal de vorm aannemen van alle formele publiekrechtelijke middelen die de gemeente hiervoor ter beschikking staan, inclusief het opnemen van vluchtelingen.

Ook zullen particuliere initiatieven worden begeleid en ondersteund met de middelen tot onze beschikking.

 

Onder de raadsleden, zowel gemeentebestuurders als OCMW leden, ondernemen velen persoonlijke acties (schenking van geld aan humanitaire organisaties, organisatie van konvooien met farmaceutische producten, kindergeneeskundige producten, voedsel, enz.). Anderen zijn kandidaat voor vluchtelingenopvang, en weer anderen zijn actief in verschillende platformen en in het OCMW in het bijzonder.

 

De gemeente Kraainem stort 5.000 euro in de vorm van een subsidie voor "humanitaire hulp", die door alle leden van de raad werd goedgekeurd.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 16 maart 2022 houdende huwelijken - beperking aantal personen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT VAN 16 MAART 2022 HOUDENDE HUWELIJKEN - BEPERKING AANTAL PERSONEN

 

Feiten en context

         Vanaf 7 maart 2022 zijn de meeste coronamaatregelen weggevallen, maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken.

         Eén van de versoepelende maatregelen betreft het met een onbeperkt aantal mensen kunnen deelnemen aan burgerlijke huwelijken.

         Nochtans is de situatie van de gemeente niet echt rooskleurig.

         Kraainem is één van de gemeenten in de rand rond Brussel waar de vaccinatiegraad beduidend lager ligt dan in de rest van Vlaanderen. De geografische ligging van de gemeente naast Brussel en de invloed ervan op de evolutie van de pandemie kan niet worden onderschat.

         Het onbeperkt toelaten van genodigden op burgerlijke huwelijken in de gemeentelijke trouwzaal is, vanuit het oogpunt van ventilatie, voor de volksgezondheid en de beperking van de verspreiding van het coronavirus, totaal onverantwoord.

         De zaal heeft op dat vlak een beperkte capaciteit die moet gerespecteerd worden.

         Het is daarom aangewezen tot 30 april 2022, het aantal deelnemers voor burgerlijke huwelijken in de gemeentelijke trouwzaal, ongeacht de leeftijd, te beperken tot 50 personen, ambtenaar van de burgerlijke stand en administratief personeel van de gemeente niet meegeteld.

 De burgemeester heeft dergelijk besluit genomen op 16 maart 2022.

 Dit besluit dient thans bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

         Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63

         Besluit van de burgemeester van 16 maart 2022 houdende houdende de beperking van aantal personen (50) bij huwelijken van 21 maart 2022 tot en met 30 april 2022.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met eenparigheid der stemmen

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 maart 2022, houdende de beperking van aantal personen (50) bij huwelijken van 21 maart 2022 tot en met 30 april 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat alle mondelinge vragen beantwoord werden op de vorige vergadering van de gemeenteraad.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 maart 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vragen:

 

 

Raadslid Françoise De Vleeschouwer – taalgebruik Fluvius

Er werd door Fluvius een brief gestuurd naar alle inwoners over de omschakeling van arm naar rijk gas. Deze correspondentie was niet tweetalig. Interza doet dat steeds tweetalig. Ook op de website is er geen enkele belangrijke informatie in het Frans.

 

De burgemeester antwoordt dat dit een gekend probleem is. Er wordt aan gewerkt. Fluvius werd formeel gecontacteerd om zijn website in overeenstemming te brengen, zeker voor wat de faciliteitengemeenten betreft, nl. tweetaligheid, zoals het geval was voor de website van Eandis.

Het antwoord was dat dit momenteel niet mogelijk is en dat dit dus niet zal worden gedaan, behalve voor wat een aantal specifieke aspecten betreft. D.i. de huidige situatie, bepaalde delen van de website zijn wel vertaald.

Wat de overgang van arm naar rijk gas betreft, is dát deel van de website wél vertaald naar het Frans. Misschien niet de bewuste brief, maar dat gedeelte van de website wel. Wat de brief betreft kan naar Fluvius gebeld worden en een kopie in het Frans worden gevraagd. D.i. niet ideaal, maar er zijn geen juridische argumenten om Fluvius hiertoe te dwingen.

 

Raadslid Devleeschouwer is tevreden met de onderhandelingen met Fluvius, maar de brief had gemakkelijk kunnen worden vertaald. Het gaat hier tenslotte over een belangrijk onderwerp voor de bevolking. Vele burgers die dergelijke brief in het Nederlands krijgen, lezen die niet en gaan zeker niet naar de website gaan kijken. Goed dat de website binnen een aantal maanden of jaren zal worden vertaald, maar dit brengt geen oplossing voor de problemen vandaag. De gemeente, de bevoegde diensten, het college, de bevoegde schepen, hebben hun job niet gedaan.

 

De voorzitter stelt dat er gemeentelijke afgevaardigden zijn die dit probleem toch kunnen aankaarten. Wie is de gemeentelijke afgevaardigde bij deze intercommunale? Hij kan dit probleem aankaarten tijdens een algemene vergadering.

 

De burgemeester verontschuldigd zich. Hij heeft het nagekeken en er blijken geen stukken van de website vertaald te zijn naar het Frans. Hij zal dit probleem blijven volgen. Hij heeft aan de contactpersoon bij Fluvius een vertaling van de bewuste brief bekomen en zal ervoor zorgen dat die gepubliceerd wordt op de website van de gemeente. D.i. al een begin. Momenteel kan Fluvius niet worden gedwongen om de volledige website in het Frans te vertalen.

 

Raadslid Marichal zegt dat hij afgevaardigde is van de gemeente in het regionaal comité van Iverlek. Samen met de vertegenwoordiger van Wezembeek-Oppem heeft hij dit globaal probleem al een aantal maanden geleden aangekaart. Op 30 maart 2022 is er een vergadering van het regionaal comité en het is de bedoeling om daar nog eens de vraag op een ‘pragmatische’ manier te stellen.

 

Schepen d’Ursel suggereert dat in het kader van de bescherming van de toepassing van de faciliteiten, de vraag kan gesteld worden aan de advocaat van de gemeente die hiervoor is aangesteld, nl. in welke mate Fluvius het juridische kader hieromtrent respecteert.

 

Raadslid Van Herck vraagt of er al een gemeenschappelijke actie is in dit kader met de andere faciliteitengemeenten.

 

De burgemeester antwoordt dat de suggesties van raadslid Van Herck en schepen d’Ursel zeker de moeite waard zijn. Er zal bekeken worden met de diensten en de andere randgemeenten wat mogelijk is.

 

Raadslid Françoise De Vleeschouwer – werken aan voetpaden en fietspaden in de gemeente

In de Sint-Michielsdreef werden de voetpaden bijna een jaar geleden volledig vernieuwd. Dit werd zeer professioneel gedaan. Na de aanleg van het glasvezelnetwerk is de herstelling allesbehalve aanvaardbaar en zijn de voetpaden en fietspaden in een slechte staat. Er zijn niveauverschillen en gebroken straatstenen werden vervangen door stenen van een andere kleur. De inwoners zijn niet tevreden.

Wat is de kostprijs voor de gemeente?

Zijn de werken van Proximus al opgeleverd en goedgekeurd door de gemeente?

Komt Fluvius nadien nog met werken?

Wat de Middenlaan en Bechetlaan betreft, had de schepen van openbare werken meegedeeld tijdens de vorige vergadering dat hij betreurde dat er geen op elkaar afgestemde kalender bestond tussen de verschillende nutsmaatschappijen. Na de passage van al deze nutsmaatschappijen is de toestand van de voetpaden erbarmelijk.

Nu heeft Fluvius weer alles opgebroken in de Bechetlaan, terwijl Proximus net de oorspronkelijke staat van de voetpaden had hersteld. Bij het opbreken is een glasvezelkabel geraakt. Nu zal Proximus opnieuw moeten komen. Wanneer gaat dit stoppen? Wie gaat dit allemaal betalen?

 

Schepen Forton bevestigt nogmaals dat wat de Bechetlaan betreft, hij het betreurt dat er geen coördinatie is geweest tussen de Proximus en Iverlek. De gemeente kan dit evenwel niet opleggen. Wat de gemeente wél kan doen is erover waken dat alles weer in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Dit kan opgevolgd worden door de diensten.

Wat de Sint-Michielsdreef betreft, is het niet omdat de trottoirs een tijd geleden vernieuwd werden, dat er geen glasvezel kan worden gelegd. Alles moet wel in oorspronkelijke staat hersteld worden. De diensten letten hierop bij de oplevering. Dit is een drukkingsmiddel voor de gemeente en het kost haar niets.

 

Raadslid Bruno Vandersteen – werken in de ‘Vogeltjeswijk’

De gemeente is bezig met verschillende werken in de Vogeltjeswijk. Iedereen kent de problematiek van deze wijk: sluipverkeer en overdreven snelheid. Daarom werd een zone 30 ingesteld. Er blijft echter een probleem aan de ingang van de Stokkelstraat, vanuit de Dezangrélaan. Veel wagens nemen die straat richting Ring. Er werd een verkeersdrempel geplaatst, maar daar is plaats voor drie wagens en niemand neemt de drempel. Dit heeft geen zin. Waarom worden daar geen paaltjes geplaatst om het verkeer over de drempel te leiden? Welke zijn de oplossingen om de snelheid in de Stokkelstraat te beperken?

 

Schepen Forton antwoordt dat er verkeersdrempels werden voorzien aan alle toegangswegen naar de Vogeltjeswijk, om het verkeer erop attent te maken dat een zone 30 wordt betreden. Deze toegangen zullen inderdaad versmald worden met paaltjes, in overleg met het studiebureau en conform de vigerende wetgeving. De werken zijn nog niet af en hier zal zeker op worden gelet bij de oplevering.

 

Raadslid Bruno Vandersteen – stand van zaken Woluwelaan

Wat is de stand van zaken i.v.m. de sluiting van de Woluwelaan,

 

Schepen Forton antwoordt dat hierover niet veel nieuws is. Er worden binnenkort een aantal webinars georganiseerd door Werken aan de Ring, ook o.a. specifiek voor Kraainem en Zaventem i.v.m. de sluiting van de Woluwelaan.

Alle opties staan momenteel nog open. Er bestaat een reële kans dat de knip niet gebeurt, maar het is nog onduidelijk. Er zijn geen nieuwe elementen.

 

Raadslid Vandersteen vraagt of de schepen tegen de sluiting is.

 

Schepen Forton bevestigt dit en voegt eraan toe dat hij tevreden is van de grote steun van buurgemeente Zaventem en van de UCL.

 

De burgemeester benadrukt dat er ook gesprekken zijn met de andere buurgemeenten en met de UCL en dat het de bedoeling is dat er eerlang een vergadering wordt georganiseerd met alle stakeholders om deze problematiek aan te kaarten.

 

Raadslid Guillaume von Wintersdorff – heropening recyclagepark

Zijn vraag heeft betrekking op de opening van een vernieuwd recyclagepark in Kraainem en hij wenst van de gelegenheid gebruik maken om zijn standpunt hieromtrent bekend te maken, als afgevaardigde van de gemeente en lid van de raad van bestuur van Interza:

 

Tijdens de laatste zittingen van onze gemeenteraad hebben collega’s zich vragen gesteld over het terugbrengen van het recyclagepark op zijn vorige plaats, beneden in Kraainem.

Ter herinnering, het recyclagepark werd toen aangelegd op de oude uitgangstrook van de Woluwelaan richting de Ring .

Het Vlaams Gewest heeft toen de toelating aan onze gemeente gegeven om daar een recyclagepark aan te leggen, maar bleef eigenaar van dit perceel, en dus mocht er altijd een einde gemaakt worden aan die bezetting.

Een paar jaar geleden heeft het Vlaams Gewest ons inderdaad verplicht te verhuizen om een snelfietspad doorheen het park aan te leggen.

Gelukkig hebben wij de toelating gekregen van onze buurtgemeente Wezembeek-Oppem om haar recyclagepark te gebruiken.

Het aanleggen van dit fietspad is onlangs afgewerkt en de vraag stelt zich nu of we ons recyclagepark daar opnieuw openen.

Hiervoor zijn er verschillende voorwaarden en eisen:

1 – Het terrein is en blijft eigendom van het Vlaams Gewest, dat ons waarschijnlijk de toelating zal geven om terug te gaan, maar zonder ons een contract te geven of ons te verzekeren dat we daar kunnen blijven.  Er is hierdoor geen enkele garantie dat de grote noodzakelijke investeringen door de gemeente Kraainem zullen kunnen renderen. Het Vlaams Gewest heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om de gronden opnieuw te eisen, bijvoorbeeld in het kader van werken aan de Ring. Het verleden heeft aangetoond dat AWV hierin geen rekening houdt met de wensen van de gemeente.

2 – Het aanleggen van dit fietspad heeft de resterende oppervlakte aanzienlijk verkleind zodat alle soorten afvalcontainers niet meer kunnen geplaatst worden.

Als gevolg zullen onze inwoners een deel van hun afval kunnen afgeven in Kraainem maar zullen voor een andere deel, naar een ander park moeten gaan! Inwoners zullen als gevolg hiervan regelmatig twee verplaatsingen moeten om van alle afval af te raken, wat zeker nadelig is voor de dienstverlening.

3 – Het Vlaams Gewest heeft ook een andere beslissing genomen: de rivier Woluwe wordt opnieuw in open lucht gezet, waardoor, indien het recylagepark terug komt, een heel nieuw rioleringsstelsel moet aangelegd worden. Dit om te vermijden dat het vuil water van het park in de rivier zou stromen.

Iedereen is zich wel bewust van de kostprijs van zulke werken!

Een recyclagepark met middenin een open beek is bovendien erg kwetsbaar voor verontreinigingen vanuit het park (bv gevaarlijk afval). De kans is reëel dat het park snel zal geconfronteerd zijn met strengere milieueisen.

4 – Na verschillende enquêtes en ondervragingen zijn de Kraainemse bezoekers, voor meer dan 90 %, tevreden met de huidige situatie, en ook van het reservatiesysteem.

5 – Wij vreesden dat onze buurtgemeente WO het zich zou beklagen van een toeneming van bezoekers, maar – en ik wil uw aandacht hierop vestigen – de medewerking tussen onze twee gemeenten is opmerkelijk vlot verlopen. Het bestuur van Wezembeek-Oppem heeft helemaal geen bezwaar op deze nieuwe situatie.

6 – Voor meer dan de helft van onze inwoners is het recyclagepark van Wezembeek-Oppem veel dichterbij en veel gemakkelijker bereikbaar. Omdat het park van Wezembeek-Oppem inwoners van twee gemeenten ontvangt, heeft Interza een bijkomende openingsdag voorzien. Daardoor kunnen inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem, anders dan de inwoners van andere Interza-gemeenten, ook op donderdag naar het recyclagepark. Dit voordeel zal natuurlijk wegvallen indien er terug twee parken komen.

7 – En wat betreft het argument dat iedere gemeente absoluut zijn eigen recyclagepark op haar grondgebied moet hebben, houdt niet stand. Meer en meer gemeenten werken hiervoor samen, gezien de zware investeringskosten. Ook in het Brussels gewest zijn er slechts 3 parken voor 19 gemeenten!

8 – Wat betreft de bedrijfskosten:

Toen onze Gemeente haar eigen recyclagepark had, moest zij alle onkosten van een eigenaar op zich nemen: onderhoud, gebouw, verwarming enz. Het personeel van het park was ten laste van de intercommunale.

Sinds dat onze inwoners naar Wezembeek-Oppem gaan, zijn die kosten verdeeld tussen onze twee gemeenten.

 

Op 22 februari 2022 heeft het college beslist de inwoners te bevragen via het informatieblad en de website, omtrent de samenwerking met Wezembeek-Opem en het al dan niet heropenen van het gemeentelijk recyclagepark.

Ten slotte – mijn vraag?

Als men de voordelen en de nadelen van een eigen gemeentelijk recyclagepark in aanmerking neemt en vooral de financiële risico’s om dit park aan te leggen op een domein dat geen gemeentelijke eigendom is en waar niet alle afvalfracties kunnen gehuisvest worden en als men weet dat een groot deel van de inwoners tevreden is met de huidige situatie, heeft het dan nog zin een bevraging te doen bij de bevolking van onze gemeente?

Zou het niet beter zijn om de beslissing te nemen definitief in het recyclagepark van Wezembeek-Oppem te blijven?

 

Raadslid Vandersteen vraagt of raadslid von Wintersdorff een ander terrein kan voorstellen voor het recyclagepark. Als we beginnen met het recyclagepark, kunnen we ook het OCMW en het gemeentehuis naar Wezembeek-Oppem verhuizen.

 

Raadslid von Wintersdorff vraagt waarom er honderden duizenden euro’s moeten worden uitgegeven, als er gratis naar Wezembeek-Oppem kan worden uitgeweken. Hij kan dit niet begrijpen.

 

Schepen d’Ursel antwoordt dat er in overleg met Interza werd afgesproken dat er een bevraging zou zijn van de bevolking. Intussen kan er niets definitief beslist worden.

 

Raadslid von Wintersdorff vraag wat dan uiteindelijk aan de inwoners zal worden gevraagd.

 

Schepen d’Ursel antwoordt dat Interza dat openbaar onderzoek zal organiseren.

 

De burgemeester preciseert dat er een vergadering was begin februari met Interza en de gemeente Wezembeek-Oppem. Het leek toen opportuun om een bevraging te doen van de bevolking. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit einde februari formeel beslist. Hij heeft de argumenten van raadslid von Wintersdorff gehoord. Er moet nu bekeken worden met het college welke de beste houding is. Dit probleem zal niet hier en nu in de gemeenteraad worden opgelost. Het college wacht op een voorstel van enquête van de diensten.

 

Raadslid Alain Van Herck – rioleringen Koningin Astridlaan en Oppemstraat – Stand van zaken

Een aantal vergaderingen geleden werd de vraag gesteld i.v.m. met problemen aan de riolering van de Koningin Astridlaan. Schepen Forton ging hierop een antwoord geven, maar er is geen feedback.

Dezelfde vraag stelt zich i.v.m. de riolering van de Oppemstraat tussen Wezembeek-Oppem en Woluwe. Er is geen herstelling van de riolering, geen regelmatige opkuis …

Welke is de stand van zaken?

 

Raadslid Alain Van Herck – geluidsoverlast door tuinieren

Deze vraag werd gesteld tijdens de vergadering van januari. De burgemeester had toen gezegd dat het te laat was om deze problematiek toe te voegen aan het politiereglement. Ondertussen is er een vergadering van de politieraad geweest, dus had dit punt kunnen worden geagendeerd.

Schepen Constant had ook gezegd dat ze i.v.m. deze problematiek ging communiceren in het infoblad en op de website van de gemeente.

Waarom is deze problematiek niet behandeld door de politieraad?

Wat is de stand van zaken inzake de communicatie hieromtrent?

 

Raadslid Alain Van Herck – problematiek oplaadpalen voor elektrische wagens

Ook deze vraag werd gesteld in vergadering van januari en ook hier werd niets toegevoegd aan het politiereglement.

Waarom is deze problematiek niet behandeld door de politieraad?

Wat is de stand van zaken inzake de communicatie hieromtrent?

 

De voorzitter vraagt dat vragen die bestemd zijn voor de politieraad, ook worden behandeld door de politieraad. Raadslid Van Herck is zelf lid van de politieraad. Beide vergaderingen zijn in het leven geroepen om een duidelijke scheiding te maken in de bevoegdheden.

 

Raadslid Van Herck bevestigt dat beide raden aparte vergaderingen zijn. In de politieraad zetelt echter ook een vertegenwoordiging van Wezembeek-Oppem. Hij kan niet zomaar in een politieraad opdraven met problemen van Kraainem.

 

De voorzitter antwoordt dat beide gemeenten behoren tot dezelfde politiezone. Het is normaal dat problemen van Kraainem in de politieraad worden besproken.

 

De burgemeester bevestigt dat lawaaioverlast voor iedereen een probleem is, van waar die ook komt. De aanpassing van het politiereglement die nu op stapel ligt, moet echter afgewerkt worden, anders gaat men niet vooruit. Er is afgesproken om het politiereglement op dezelfde frequentie en wijze aan te passen, als het meerjarenplan. Elk jaar worden een aantal suggesties, aanvullingen, opmerkingen en vragen bijeen gebracht. Dit gebeurt in de eerste maanden van het jaar. Een speciale werkgroep is hiervoor opgericht. Tegen mei-juni van het lopende jaar kan een bijgewerkte versie van het politiereglement worden voorgesteld. De politieraad en het politiecollege gingen akkoord met deze werkwijze. Had men in januari de beperking van de geluidsoverlast in aanmerking genomen voor de aanpassing van het politiereglement, dan was er vandaag nog steeds geen finaal voorstel voor aanpassing. De finale versie moet immers door verschillende organen worden geadviseerd en goedgekeurd. De opmerkingen worden genoteerd voor de volgende aanpassing. Dit geldt ook voor de problematiek van de laadpalen.

In januari werd trouwens duidelijk gesteld dat dit wellicht niet meer ging lukken voor de versie van het politiereglement van 2022, maar wellicht wel voor 2023.

Er kan echter nu reeds via communicatie gezorgd worden voor sensibilisatie. Er wordt hieraan gewerkt, maar in tussentijd zijn de prioriteiten wat veranderd. Wat echter niet betekent dat dit niet moet gebeuren.

 

Schepen Constant voegt hieraan toe dat dit inderdaad beloofd werd. In het komende nummer van het infoblad staat een artikel rond de problematiek van het lawaai van tuinmachines. In een tweede fase, als het tuinseizoen begonnen is, zal ook worden gepubliceerd via de facebook pagina.

 

Raadslid Van Herck vraagt wat er al gebeurd is voor de oplaadpalen voor elektrische wagens.

 

Schepen Constant antwoordt dat hierover nog niets is gepubliceerd en het dossier nog wordt onderzocht.

 

Raadslid Carel Edwards – prestaties gemeentepersoneel in vaccinatiecentra

Er werd een spreadsheet ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden met de prestaties van gemeentepersoneel van Kraainem en van andere gemeenten in de verschillende vaccinatiecentra.

Hieruit blijkt dat het gemeentepersoneel van Kraainem meer dan zijn deel heeft gepresteerd, waarvoor alle respect.

Het blijkt echter dat initieel in de planning de diensten van Kraainem en Wezembeek-Oppem ongeveer evenveel zouden presteren, maar dat in de praktijk blijkt dat de diensten van Kraainem veel meer uren hebben gepresteerd dan de diensten van Wezembeek-Oppem.

Wat is hiervan de oorzaak?

Wordt Kraainem hiervoor in de kosten op één of andere manier gecompenseerd?

 

De burgemeester antwoordt dat in een crisissituatie beroep gedaan wordt op mensen die zich kunnen vrijmaken en een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de activiteiten die dienen te worden ontplooid.

De organisatie van de vaccinatie is geen gemakkelijke activiteit geweest. Het was niet evident.

De werknemers van Kraainem die hebben meegeholpen, hebben dat op een schitterende wijze gedaan, maar het klopt dat zij veel meer uren hebben gepresteerd hebben dan wat voorzien was. Dit is door omstandigheden en zal inderdaad financieel gecompenseerd worden.

De burgemeester wil van de gelegenheid gebruik maken om de werknemers van Kraainem die geholpen hebben te bedanken. Het was niet gemakkelijk en vooral, ze hebben dit kunnen combineren met hun activiteiten voor de gemeente.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2022