AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 27 september 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 30 augustus 2022

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Opvolgingsrapportering 1° semester 2022 meerjarenplan

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Aanwerving Werfleider (contractueel) - Afwijking diplomavereiste

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Aanpassing Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad - Digitale & Hybride vergaderingen

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp - aanvullende overgangsbepaling

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Milieu - Politieverordening - inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Parkeerbeleid - Retributiereglement aanpassing

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Reglement waarborg voor het bouwen van nieuwe woningen en belangrijke verbouwingswerken aan bestaande woningen en gebouwen op privaat domein - verplichte aanleg van en/of herstelling voetpad voor teruggave waarborg 2023-2027

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Motie - Geluidsoverlast van vliegtuigen boven Kraainem en Oostrand

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Haviland Wijk-Werkers - Verslag 9 september 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 19/09/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 19/09/2022