AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 22 februari 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2022

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Kennisname burgemeesterbesluit van 14 februari 2022 betreffende  'Vrijheidskonvooi' - verbod toegang parkings grootwarenhuizen grondgebied Kraainem

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Gebruikersreglement - Dienstwoning Gemeentehuis

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Sporthal en tennis - Aanpassing reglement

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag 14 december 2021

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Commissie vrije tijd - Verslag  van 18 januari 2022

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Subsidie - toekenning subsidie muziekschool Jeugd en Vorming

Publicatiedatum: 18/02/2022
Overzicht punten

Subsidie - toekenning subsidie muziekschool Cap sur la musique

Publicatiedatum: 18/02/2022
Overzicht punten

Watergroep - Verslag 2021

Publicatiedatum: 18/02/2022
Overzicht punten

Project Street Art

Publicatiedatum: 18/02/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 14/02/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 14/02/2022