NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 22 februari 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

Raadslid Guillaume von Wintersdorff vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

Raadslid:

Guillaume von Wintersdorff

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JANUARI 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 25 januari 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van25 januari 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

Raadslid:

Guillaume von Wintersdorff

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Kennisname burgemeesterbesluit van 14 februari 2022 betreffende  'Vrijheidskonvooi' - verbod toegang parkings grootwarenhuizen grondgebied Kraainem

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. KENNISNAME BURGEMEESTERBESLUIT VAN 14 FEBRUARI 2022 BETREFFENDE  'VRIJHEIDSKONVOOI' - VERBOD TOEGANG PARKINGS GROOTWARENHUIZEN GRONDGEBIED KRAAINEM

 

Feiten en context

         Naar aanleiding van de geplande betoging tegen de coronamaatregelen ('Vrijheidskonvooi') op 14 februari 2022 zouden verschillende groepen op 13 en 14 februari 2022 naar Brussel komen.

         De Brusselse autoriteiten hebben verboden dat de betogers met gemotoriseerde voertuigen het grondgebied van het Brussels gewest zouden betreden en het verkeer zouden belemmeren.

         Bestuurders die met hun voertuig willen betogen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats, namelijk parking C van de Heizel. Alleen daar zal een statische actie met gemotoriseerde voertuigen gedoogd worden.

         Sommige betogersgroepen plannen om van 13 tot 14 februari 2022 te blijven overnachten rond Brussel. Aangezien parking C aan de Heyzel gemakkelijk te controleren is, zijn er signalen dat de betogers alternatieven zoeken, waaronder eventueel de grote parkings van Carrefour en Delhaize aan de Wezembeeklaan in Kraainem.

         Het is aangewezen, ter vrijwaring van de openbare orde, de toegang tot deze parkings te verbieden voor de deelnemers aan het 'Vrijheidskonvooi' met ingang van 12 uur op 13 februari 2022 tot en met 15 februari 2022, 08 uur.

 

Juridische gronden

         Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63

         Burgermeesterbesluit van 14 februari 2022 in kader van 'Vrijheidskonvooi' - verbod toegang parkings grootwarenhuizen grondgebied Kraainem

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het burgemeesterbesluit van 14 februari 2021 'Vrijheidskonvooi' - verbod toegang parkings grootwarenhuizen grondgebied Kraainem, waarbij ter vrijwaring van de openbare orde, de toegang tot de parkings van de winkels Carrefour en Delhaize, gelegen aan de Wezembeeklaan te Kraainem, wordt verboden voor de deelnemers aan het 'Vrijheidskonvooi' met ingang van 12 uur op 13 februari 2022 tot en met 15 februari 2022, 08 uur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

Raadslid:

Guillaume von Wintersdorff

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. GOEDKEURING AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTEPERSONEEL

 

Feiten en context

         Een aantal gegevens die opgenomen zijn in het arbeidsreglement dienen geüpdatet te worden.

         Het betreft enkel kleine administratieve aanpassingen, geen juridische. Deze werden in het geel gemarkeerd in de bijlage bij deze besissing.

         Een akkoord werd via mail gevraagd aan de vakorganisaties, die op hun beurt akkoord gaan met deze gegevenswijzigingen.

         De gemeenteraad dient het aangepaste arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel goed te keuren.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 458 en 538/1;

         De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten.

         Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019.

 

Adviezen

         Positief advies van de vakorganisaties.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de aanpassingen in het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, zoals gemarkeerd aangeduid in de bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat dit arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel in werking treedt op datum van 1 januari 2022.

 

Artikel 3:

Het aangepaste arbeidsreglement wordt toegevoegd aan deze beslissing en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

Raadslid:

Guillaume von Wintersdorff

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Patrimonium - Gebruikersreglement - Dienstwoning Gemeentehuis

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. PATRIMONIUM - GEBRUIKERSREGLEMENT - DIENSTWONING GEMEENTEHUIS

 

Feiten en context

         De conciërgewoning gelegen in het gemeentehuis is opnieuw bewoonbaar en een gebruiksreglement dient te worden opgesteld.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzonderheid artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 27 oktober 2015 en wijzigingen op 22 december 2015, 23 februari 2016, 18 december 2018, 17 december 2019 en 26 januari 2021.

◦ Artikel 221 betreffende de vergoeding voor de conciërge

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het gebruikersreglement m.b.t. de conciërgewoning gemeentehuis goed:

 

Gebruiksreglement Huisbewaarder gemeentehuis/OCMW-gebouw

 

Artikel 1 :

De gemeente verleent aan de bewoner, die aanvaardt, het gebruik van de woning verbonden aan het gemeentehuis/OCMW-gebouw, Sint-Pancratiuslaan 4 te 1950 Kraainem.

In deze woning treft men een ingerichte keuken aan, uitgerust met een gaskookplaat, een elektrische oven, een dampkap, een vaatwasmachine en een koelkast. De badkamer werd uitgerust met een wastafel en een douche en in de toiletruimte treft men een toiletmeubel en een handwastafel. Verder bevindt er zich een wasruimte/bergruimte, een technische ruimte, een gang, een eetkamer/woonkamer, 3 slaapkamers en een afgesloten garage.

De woning is aangesloten op de waterleiding, het gasnet en het elektriciteitsnet.

De bewoner verklaart deze woning bezocht te hebben en ze in gebruik te nemen in de staat waarin ze zich bevindt.

 

Artikel 2:

De bewoner dient ervoor te zorgen dat het gemeentehuis/OCMW-gebouw, zonder voorafgaande verwittiging, nooit langer dan een aaneengesloten periode van 24 uren onbewaakt blijft.

Het jaarlijks verlof dient in overleg tussen de bewoner en de gemeente bepaald te worden.

 

Artikel 3:

De bewoner verbindt er zich toe de woning voortdurend te bewonen, deze te onderhouden als een voorzichtig en redelijk persoon en er geen veranderingen aan te brengen tenzij met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de gemeente. De ter beschikking gestelde woning zal bij het verstrijken van de overeenkomst in zindelijke staat overgedragen worden aan de gemeente. Eventuele wijzigingen van onroerende aard en die de gemeente wenst te behouden zullen zonder kosten overgedragen worden aan de gemeente.

 

Artikel 4:

De abonnementen op de kabeltelevisie, de telefoon en de persoonlijke telefoongesprekken zijn ten laste van de bewoner.

 

Artikel 5:

De bewoner verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde woning uitsluitend met zijn gezin te bewonen en deze in geen geval ter beschikking te stellen van derden behalve om te voldoen aan hetgeen vermeld staat in artikel 2 betreffende het permanent toezicht op het gemeentehuis/OCMW-gebouw. Indien dit geval zich voordoet, verbindt de bewoner zich ertoe de identiteit van de persoon die het toezicht tijdens zijn afwezigheid zal waarnemen, aan de gemeente mee te delen.

 

Artikel 6:

Alle gewoon onderhoud van de woning, evenals de kleine herstellingen zijn ten laste van de bewoner. De grote herstellingen zijn ten laste van de gemeente.

Onder grote herstellingen wordt verstaan de herstellingen aan die delen of elementen van het gebouw die verband houden met stabiliteit en de gevelelementen ervan, het dak ervan en het buitenschrijnwerk.

Onder kleine herstellingen wordt verstaan de herstellingen van lekke of verstopte leidingen of toebehoren aan sanitaire apparaten, vloerbedekkingen, glaswerk, enz…

 

Artikel 7:

De woning werd herschilderd en gerenoveerd. Werkgever en huisbewaarder maken een omstandige, tegensprekelijke plaatsbeschrijving uiterlijk één maand voor de ingebruikname van de woning, samen met een externe dienst. De kosten van deze plaatsbeschrijving zijn ten laste van de werkgever.

De huisbewaarder is verplicht om bij het definitief verlaten van de dienstwoning deze terug te geven aan de werkgever in de staat overeenkomstig voormelde plaatsbeschrijving.

 

Artikel 8:

De huisbewaarder verbindt zich ertoe een brandverzekering af te sluiten voor de dienstwoning, evenals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die door zijn/haar toedoen en/of zijn/haar huisgenoten veroorzaakt wordt.

 

Artikel 9:

Betwistingen inzake de dienstwoning vallen onder de bevoegdheid van het vredegerecht, Zoniënwoudlaan 83, 1640 Sint-Genesius-Rode.

 

Artikel 10:

Het is de gemeente toegelaten de ter beschikking gestelde woning te bezoeken na voorafgaande afspraak met de bewoner. Weigering door de bewoner dit bezoek toe te staan wordt aanzien als een ernstige nalatigheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Sporthal en tennis - Aanpassing reglement

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. SPORTHAL EN TENNIS - AANPASSING REGLEMENT

 

Feiten en context

        Elk sportseizoen komen er aanvragen binnen van lokale sportclubs om tornooien, belangrijke wedstrijden of andere sportevenementen te organiseren op feestdagen.

        Officieel zijn de sporthal en de tennisvelden gesloten op vastgestelde feestdagen.

        Team vrije tijd stelt voor om een aanvraagformulier in te voeren om clubs toch de gelegenheid te gunnen een sportevent te organiseren op sluitingsdagen.

        De aanvragen worden goedgekeurd of geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

        Enkel clubs die op jaarbasis de sporthal gebruiken, kunnen een aanvraag indienen.

        Er dient een extra toevoeging aan het huishoudelijk reglement vastgelegd te worden omtrent de aanvraag tot gebruik van de sporthal en de tennisvelden tijdens officiële feestdagen en vastgestelde sluitingsdagen.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 §3 en artikel 40 tweede lid 2°;

        Het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem van 28 juni 2016, gewijzigd op 30 maart 2020 en 27 april 2021;

 

Adviezen

        Advies van de commissie vrije tijd van 18 januari 2022 betreffende het agendapunt               sporthal en tennis - aanpassing reglement.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

Amendement artikel 2 met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

Amendement artikel 16 met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016, gewijzigd op 30 maart 2020 en 27 april 2021, met volgende toevoegingen goed:

         artikel 2: "Sportclubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen of vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd, met uitzondering van officiële wedstrijden (zoals beker, play-offs). De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen. Enkel clubs die op jaarbasis de sporthal gebruiken, kunnen een aanvraag indienen."

         artikel 16: "Clubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen of vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen."

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur  Kraainem, wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Commissie Financiën - Verslag 14 december 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. COMMISSIE FINANCIËN - VERSLAG 14 DECEMBER 2021

 

Feiten en context

         Op 14 december 2021 heeft de commissie algemene financiering een vergadering gehouden met als agendapunt:

          Aanpassing Meerjarenplan 2021/2

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissie algemene financiering van 14 december 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Commissie vrije tijd - Verslag  van 18 januari 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. COMMISSIE VRIJE TIJD - VERSLAG  VAN 18 JANUARI 2022

 

Feiten en context

         Op 18 januari 2022 heeft de commissie vrije tijd een vergadering gehouden met als agendapunten:

          Agora - Retributierelgement 2022 - Aanpassingen

          Sporthal en tennisvelden - Aanpassing reglement

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de commissie vrije tijd van 18 januari 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Subsidie - toekenning subsidie muziekschool Jeugd en Vorming

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. SUBSIDIE - TOEKENNING SUBSIDIE MUZIEKSCHOOL JEUGD EN VORMING

 

Feiten en context

      De administratie ontving van de muziekschool Jeugd en Vorming een aanvraag tot subsidiëring door de gemeenteraad.

      Aangezien het subsidiereglement pas in werking is getreden op 1 januari 2022, is een overgangsmaatregel nodig om het Kraainemse muziekonderwijs te subsidiëren voor het huidige kalenderjaar 2022. De muziekscholen beschikten niet over de mogelijkheid om, zoals het nieuwe reglement in artikel 23 bepaalt, voor 1 oktober hun aanvraag in te dienen.

      Het subsidiereglement voorziet op basis van artikelen 3 en 4 de mogelijkheid om een bijzondere subsidie toe te kennen aan verengingen los van het huidige subsidiereglement voor verenigingen.

      In het meerjarenplan wordt een toelage voorzien van 18 041,00 euro voor muziekonderwijs.

 

Juridische gronden

  Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41 §2 23°;

  Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021, inzonderheid artikel 3 en 4.

 

Advies

         De administratie adviseert om een subsidie van 8 118,45 euro toe te kennen aan de muziekschool Jeugd en Vorming.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

beschikbaar budget

GE/64930000/070900

€8 118,45

€44 259,00

 

Besluit

 

 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met eenparigheid der stemmen

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om een werkingstoelage van 8 118,45 euro toe te kennen en uit te betalen aan de muziekschool Jeugd en Vorming voor het kalenderjaar 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Subsidie - toekenning subsidie muziekschool Cap sur la musique

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. SUBSIDIE - TOEKENNING SUBSIDIE MUZIEKSCHOOL CAP SUR LA MUSIQUE

 

Feiten en context

  De administratie ontving van de muziekschool Cap sur la musique een aanvraag tot subsidiëring door de gemeenteraad.

  Aangezien het subsidiereglement pas in werking is getreden op 1 januari 2022, is een overgangsmaatregel nodig om het Kraainemse muziekonderwijs te subsidiëren voor het huidige kalenderjaar 2022. De muziekscholen beschikten niet over de mogelijkheid om, zoals het nieuwe reglement in artikel 23 bepaalt, voor 1 oktober hun aanvraag in te dienen.

  Het subsidiereglement voorziet op basis van artikelen 3 en 4 de mogelijkheid om een bijzondere subsidie toe te kennen aan verengingen los van het huidige subsidiereglement voor verenigingen.

  In het meerjarenplan wordt een toelage voorzien van 18 041,00 euro voor muziekonderwijs.

 

Juridische gronden

  Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41 §2 23°;

  Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021, inzonderheid artikel 3 en 4.

 

Advies

  De administratie adviseert om een subsidie van 9 922,45 euro toe te kennen aan de muziekschool Cap sur la musique.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

beschikbaar budget

GE/64930000/070900

€9 922,55

€44 259,00

 

Besluit

 

 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met eenparigheid der stemmen

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om een werkingstoelage van 9 922,55 euro toe te kennen en uit te betalen aan de muziekschool Cap sur la musique voor het kalenderjaar 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Watergroep - Verslag 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. WATERGROEP - VERSLAG 2021

 

Feiten en context

         De heer von Wintersdorff, gemeentelijke afgevaardigde van de Watergroep aandeelhouders bestuur drinkwater brengt verslag uit van het dienstjaar 2021:

"DIENSTJAAR 2021

 

Overeenkomst met het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag af te geven over het mandaat dat mij door uw gemeenteraad werd toevertrouwd op 8 januari 2019 om onze Gemeente bij DE WATERGROEP – Aandeelhoudersbestuur Drinkwter – te vertegenwoordigen.

 

Vier maal per jaar wordt een vergadering samen geroepen (per viseo) voor de Aandeelhouders in verband met verschillende aspecten van de activiteiten van de waterdistributie.

 

Ik stel voor hieronder, een korte samenvatting weer te geven van de verschillende onderwerpen die ons werden voorgelegd.

 

Management samenvatting

Het financieel resultaat in alle divisies van DE WATERGROEP (drinkwater, afvalwater en industrie & services) is positief en de winst in 2020 is 9.5 mio €, ondanks verhoging van de kosten door strategische projecten, kosten voor reorganisatie, corona-impact en ambitieus investeringsprogramma… bij constante prijzen.

 

De reserves zijn opgebouwd tot bijna 310 mio €.

In de balans werd rekening gehouden met grote investeringsprojecten in riolering, o.a in Kraainem.

RATIO’S : -     solvabiliteitsratio : (daalt miniem) : 70 %

Liquiditeitsratio (blijft goed) : 1.01

 

Algemene waterbeschikbaarheid

Wat betreft de algemene waterbeschikbaarheid word de nadruk gelet op belang om zuinig en efficiënt met de drinkbaarwater om te springen : waterbeschikbaarheid per inwoner : 50.000 m3.

 

Mogelijke oprichting van een gezamenlijke dochteronderneming door De Watergroep en Farys

De Watergroep en Farys (andere waterintercommunale) voeren onderzoek naar mogelijke oprichting van een gezamenlijke dochteronderneming met het oog op :

 

Gezamenlijk aangaan van beleidsuitdadingen : business case gericht op het verrichten van gezamenlijke diensten voor beide moederbedrijven om leveringszekerheid te verhogen en de watervoorziening en waterbevoorading in het gezamenlijke werkingsgebied te optimaliseren, alsook op taken die beide bedrijven opnemen in kader van gezamenlijke beleidsuitdadigen.

 

Opportuniteit voor bedrijfseconomische efficiëntiewinsten en schaalvoordelen

 

Met de samenwerking willen de twee maatschappijen bereiken :

          Coordinatie met het oog op gemeenschappelijke belijdsuitdagingen

          Schaalverhoging en financiële efficiëntiewinsten in het kader van watervoorziening en waterbevoorrading :

          Betrokkenheid van de lokale besturen verankeren.

         Op operationneel niveau :

          Gezamenlijk (automatiseren van) netmonitoring – en sturing (onderzoeken hoe bevoorrading verbeterd kan worden door afstemming optimalisatie van gezamenlijke opslagcapacitieit en reserves) ;

          Gezamenlijk optimalisering van aan –en verkoopcontracten (aankoop bij waterleveranciers afstemmen en gezamenlijke droogterisicobeheer – strategie in verband met leveringszekerheid en noodbevoorrading) ;

          Gezamenlijk coördineren van investeringen in het kader van complementariteit.

         Duurzaam bronwater

Waar komt het water vandaan ? – 5 oppervlaktewaterwinningen en 98 grondwaterwinningen (waarvan 12 op waalse grondgebied).

         De Watergroep doet de nodige inspanningen om een duurzaam bronbeheer te verzekeren.

         Maar wat kan een Gemeente ook doen ? : een waterrobuust gemeentelijke beleid : hemelwaterplannen, infiltratie en buffering, natuurbescherming, sanering rioleren en overstroming, hemelwaterputten en drainagebeheer.

 

         Digitale watermeter (opgesteld meetsysteem)

          Watermeter met batterijlevensduur van minsten 16 jaar,

          Contrôle  eenheid voor verwerken data, meterstanden, alarmen (lek, breuk, terugstroom, droogstand, vorstalarm) ;

Belangrijke voordelen voor de klant : inzicht in dagelijks gebruik, lekdtectie, vorstalarm, automatische indexlezing en faktuur van reël verbruik.

Vanaf februari 2022 start de installatie van de digitale meter, maar nog geen datun voorzien voor onze Gemeente Kraainem.

 

         Bruin water

          Oorzaak buiten De Watergroep :  Oorzaak binnen De Watergroep :

          Bluswerken brandweer   slechte toestand leidingen

          Onderhoud brandkranen   lekken

          Waterdiefstal    werken aan leidingsnet

 

De Watergroep neemt de nodige maatregelen :

          Afspoelen vervuilng – stalen aftakkingen vervangen door polyethyleen en vervanging van leidingen in grijs gietijzer  - en geeft prioriteit aan het vervangen van de leidingen, houdend met aard en ernst klachten.

Tot nu toe nog geen probleem voor onze Gemeente.

 

Meerjarenbudget en tarieven 2022

Het budget drinkwater is afgestemd op instructies van de Waterregulator voor opmaak tariefplan en opvolging sjabloon.

 

De tarieven voor drinkwater blijven gelijk.

 

De prognose resultaat van de Watergroep voor de periode 2022-2027 fluctueert tussen 2,7 miljioen winst en 1,8 miljioen verlies :  resultaat drinkwater duikt volgende jaren in rood (ambitieus investeringsprogramma en strategische projecten)

          Resultaat afvalwater blijft positief

          Resultaat industriewater gaat in stijgend lijn.

 

Conclusie :

          Resultaat van drinkwater blijft in zijn totaliteit positief ;

          Na uitvoering investeringsprogramma voor drinkwater zal leveringszekerheid stuk robuuster zijn , comfort van klanten en onafhankelijkheid van derden fagenomen zijn ;

          Riopact en industrie hebben ambitie om te groeien en zijn over de hele periode  winstgevend ;

          Drinkwater duikt in de rode cijfers, maar bouwde de voorbije jaren reeds 60 mio€ reserve op ;

          Schuldgraad zal komende jaren flink toenemen door investeringsritme

          Indien investeringsritme zich daadwerkelijk voorzet, zal de aanvraag tot tariefverhoging voorgelegd worden.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Watergroep van het dienstjaar 2021, opgesteld door raadslid Guillaume von Wintersdorff.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Project Street Art

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. PROJECT STREET ART

 

Feiten en context

         Een aantal maanden geleden stelde de voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans, de vraag of het mogelijk zou zijn om een project op te starten met STREET ART op verschillende plaatsen in Kraainem.

         De plaatsen die volgens de voorzitter van de gemeenteraad het meest in aanmerking komen, zijn de bruggen aan verschillende ingangen van Kraainem (vb. brug richting Sterrebeek, brug richting Wezembeek, en de brug of de pilaren onder de E40 in Noord-Kraainem)

         De voornaamste reden is dat dit een aantal toegangspoorten tot onze gemeente zijn en zij een soort van visitekaartje zijn van de gemeente. Deze bruggen hebben nu een desolate aanblik door afgrijselijke tags en graffiti.

         Deze bruggen zouden opgesmukt kunnen worden door “STREET ART”, een vorm van kunstige graffiti die reeds in ettelijke gemeenten in verschillende gewesten wordt gebruikt om straten, pleinen en andere openbare plekken een mooiere aanblik te geven.

         Ondertussen werden de nodige contacten gelegd met een aantal steden en gemeenten die hier al werk van gemaakt hebben (Vilvoorde, Hoeilaart, Gent, Halle, enz…)

         Toen er van een dergelijk project melding gemaakt werd op sociale media werd hierop positief gereageerd en werden er zelfs een aantal thema’s aangereikt. Dit sterkte de voorzitter van de gemeenteraad om verder te gaan met dit project.

         Een dergelijk project kan van toegevoegde waarde zijn op verschillende vlakken. Het zou onze gemeente reeds een mooier zicht geven bij het binnenrijden ervan. Het zou bijvoorbeeld een toeristische trekpleister kunnen worden indien deze zouden opgenomen kunnen worden in wandelknooppunten of wandelingen en vooral zou het aantonen dat onze gemeente openstaat voor een kunstvorm die ook de jeugd aanspreekt. Andere plaatsen zouden op langere termijn in aanmerking kunnen komen.

         Bedoeling zou zijn om een reglement op te stellen die naar een aantal organisaties zou worden opgestuurd, waarna zij voorstellen kunnen opsturen.

         Daarom vraagt de gemeenteraad om dit punt concreet uit te werken en dit jaar nog van start te gaan met dit project.

 

Juridische gronden

         Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Financiële gevolgen

30.000,- € (informatie stad Vilvoorde)

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Artikel 1:

De gemeenteraad steunt het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om binnen afzienbare tijd een project STREET ART gestalte te geven in de gemeente.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen een budget van 30.000€ te voorzien voor het project STREET ART in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen het akkoord van AWV te vragen om de verschillende sites waarvan zij eigenaar is open te stellen voor dit project

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

         Raadslid C. Edwards stelde volgende vraag op de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2022:

          Bomen Koningin Astridlaan tussen Boudewijnrondpunt en Groenstraat

          Worden er nieuwe bomen aangeplant? In voorkomend geval, wanneer?

          De bomen die niet werden geveld, zijn al een tijd niet onderhouden. Is dit voorzien en binnen welke termijn

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het mondelinge antwoord van schepen E. d'Ursel:

 

Voor de bomen langs de Koningin Astridlaan, tussen het Boudewijnrondpunt en de Groenstraat, werd een Visual Tree Assessment  (VTA) opgemaakt door een erkende boomdeskundige.

De samengevatte conclusie van dit rapport was dat:

         Een deel bomen (langs de kant van de woningen) is in een slechte toestand en er moet dringend actie worden ondernomen.

         De niet zieke bomen hebben nog voor jaren voldoende veerkracht, onder de voorwaarden dat ze niet periodiek drastisch worden gesnoeid.

 

1. Worden er nieuwe bomen aangeplant? In voorkomend geval, wanneer?

 

Na het verwijderen van een boom dient de wortelstronk te worden uitgefreesd. Dit frezen kan maar tot op en bepaalde diepte. Het onmiddellijk herplanten op exact dezelfde locatie is geen optie omdat de grond nog vol met wortels zit. Meestal wordt er enkele jaren tussengelaten.

De locaties waren geschikt en vormden geen hinder voor de verlichtingspalen of de woningen. Er zullen op de gewezen locaties nieuwe bomen worden aangeplant. De heraanplanting is voorzien plantseizoen 2024-2025.

 

2.De bomen die niet werden geveld, zijn al een tijd niet onderhouden. Is dit voorzien en binnen welke termijn?

 

Er wordt al te vaak van uitgegaan dat een boom mag/periodiek moet worden gesnoeid. De drastische onderhoudsbeurten werden in het verleden steeds uitgevoerd omdat er problemen waren met de verlichting. Dit is dan de kant van het veld. Als we de bomen periodiek drastisch blijven snoeien zal hun gezondheidstoestand systematisch achteruitgegaan.

Onze bomenbeheerder zal deze zomer, in samenwerking met de milieudienst, een analyse opmaken voor het schepencollege wat de beste keuze is naar de toekomst. Toch blijven snoeien met alle gevolgen van dien is zeker geen optie. De beste keuze momenteel is enkel problematisch bomen toch verwijderen, gefaseerd vellen en herplanten daar waar het kan.

 

Raadslid Edwards bedankt de schepen en de gemeentelijke diensten voor het antwoord.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 22 februari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vragen:

 

Raadslid Pin - Patrimonium – gebruiksreglement – dienstwoning gemeentehuis

 

Deze mondelinge vraag werd besproken naar aanleiding van de debatten rond agendapunt 4.

 

In artikel 1 van het Gebruikersreglement van de conciërgewoning in het Gemeentehuis wordt beschreven uit welke ruimtes de dienstwoning bestaat waarvan de bewoner gebruik mag maken. Er wordt onder meer melding gemaakt van een gang en een afgesloten garage.

Raadslid Pin stelt zich in dat verband volgende vragen:

-     Is dit artikel 1 verenigbaar met de beslissing van het college genomen op 1 juni 2021, punt 43. OCMW - FEAD - TOESTEMMING INRICHTING EN GEBRUIK DEEL GANG KELDER GEMEENTEHUIS? 

-     Wanneer de FEAD-bedeling gebeurt, zal dit dan inhouden dat maatschappelijke werkers van de sociale dienst een ruimte betreden die volgens het Gebruikersreglement tot de dienstwoning behoort?  Of is de ruimte die ter beschikking staat van het OCMW duidelijk afgebakend en ondubbelzinnig onttrokken aan de dienstwoning?

-     Zal de bewoner van de dienstwoning in de toekomst een rol spelen in het beheer van de FEAD-stock?  Behoort dit tot zijn/haar takenpakket of zal deze taak verder toevertrouwd worden aan OCMW-medewerkers?

 

* FEAD: Fund for European Aid to the Most Deprived - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

 

Raadslid Devleeschouwer, tevens OCMW-voorzitter, antwoordt dat er inderdaad een ruimte voorzien is in de conciërgewoning, maar dit is niet in het appartement zelf van de conciërge, wel in de garage van de gemeente.

Deze ruimte is afgesloten en enkel toegankelijk voor het personeel van het OCMW, zeker niet voor de cliënten.

De conciërge moet niet meehelpen in de bedeling van FEAD-goederen en dit is dus niet voorzien in zijn takenpakket.

FEAD-goederen zijn goederen die in overschot zijn binnen de Europese Unie. Het OCMW heeft gekozen voor droge voeding. De levering is op komst.

 

Raadslid Joris stelt dat de conciërge ook in de garage moet kunnen, het is een garage voor zijn auto.

 

Raadslid Vandersteen – Stand van zaken renovatie lokalen oud-PWA gebouw

Wanneer zullen de lokalen voor keramiek en fotografie beschikbaar zijn en zijn er andere lokalen beschikbaar voor de verenigingen?

 

Schepen Forton antwoordt dat de renovatie lopende is. Voor de keramiek dienen nog een aantal zaken bekeken te worden, zoals veiligheidsdeuren. Hij hoopt dat dit nog dit jaar kan worden afgerond. De bedoeling is inderdaad dat daar de keramiek en de fotografies worden gehuisvest.

 

Raadslid Vandersteen vraagt of er andere lokalen beschikbaar zijn.

 

Schepen Forton antwoordt dat dit het geval is, maar op het tweede of het derde verdiep. Dit moet nog worden bekeken. Er werden hiervoor nog geen aanvragen ingediend. We gaan eerst de bestaande verenigingen installeren en dan bekijken we wat er nog over is aan beschikbare ruimte. Het probleem is dat vele verenigingen oudere leden hebben en de bovenste verdiepingen zijn zonder lift minder toegankelijk voor dat doelpubliek.

 

Raadslid Van Herck – Mondelinge vragen vorige vergadering – mislukte opname

Tijdens de vorige vergadering heeft de voorzitter meegedeeld dat er een technisch probleem was met de opname tijdens de bespreking van de mondelinge vragen en dat de raadsleden deze vragen opnieuw zouden kunnen stellen tijdens huidige vergadering.

 

De voorzitter antwoordt dat dit uiteindelijk in orde gekomen. Hij is bij de aanvang van de technische problemen met de live streaming via YouTube onmiddellijk overgeschakeld naar de opname van de vergadering via Teams. Deze beelden zijn naar de dienst Communicatie gestuurd en dit wordt op de website geplaatst. Er is dus niet nodig om de vragen opnieuw te stellen.

 

Raadslid Devleeschouwer – Recyclagepark

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Komt het recyclagepark terug naar Kraainem of blijft de dienstverlening voor onze bevolking in Wezembeek-Oppem?

 

Schepen Forton antwoordt dat het dossier van het containerpark in Kraainem in behandeling is. Parallel hiermee zijn er ook discussies met de gemeente Wezembeek-Oppem. Hierover kan hij niet in detail gaan, omdat ze lopende zijn.

Alle opties blijven momenteel open, zowel de optie om opnieuw een recyclagepark in te richten in Kraainem, zij het niet ‘volwaardig’ gezien de beschikbare ruimte, als de optie om de huidige situatie, samenwerking met Wezembeek-Oppem te verlengen. De discussies worden gevoerd met drie partijen; Kraainem, Wezembeek-Oppem en Interza.

Hij vraagt nog even geduld om hierop een definitief antwoord te kunnen geven. Hierover zal ook tijdig worden gecommuniceerd.

 

Raadslid Devleeschouwer vraagt zich af of dit wel goed beleid is. We hebben een locatie onder de brug die we niet gebruiken en we huren de diensten in Wezembeek-Oppem. We betalen dus eigenlijk twee keer. We kunnen beter onze locatie gebruiken, dan bij een ander te gaan.

 

Raadslid Vandersteen begrijpt het niet meer. Een aantal maanden geleden heeft hij de vraag gesteld aan schepen Forton en het antwoord was dat het recyclagepark zonder probleem opnieuw naar Kraainem zou komen. Nu hoort hij weer een ander verhaal.

 

De burgemeester wilt toch een aantal misverstanden verduidelijken.

         De voormalige locatie van het recyclagepark van Kraainem is niet van de gemeente, maar van AWV, van de Vlaamse overheid. Dit is ook de reden waarom wij hebben moeten verhuizen, omdat daar een fietspad zou komen. We hadden de illusie dat wij na de werken daar opnieuw een recyclagepark zouden kunnen plaatsen, maar dat is in werkelijkheid niet zo evident. Daarom werd beslist om toch naar alternatieven te zoeken.

         Stel dat het toch mogelijk zou zijn om daar opnieuw een recyclagepark in te richten, dan is er niet genoeg plaats om alle fracties te ontvangen. De mensen zullen dus sowieso voor een bepaald percentage van hun afval naar Wezembeek-Oppem moeten gaan. Dan stelt zich uiteraard de vraag, “Waarom dan niet voor alles?”.

 Er komt dan wel heel wat bij kijken. Momenteel kan hierop niet in detail worden    ingegaan. Er wordt echter niet ‘zomaar’ van gedacht veranderd, maar de evolutie van                             het projecten, het opduiken van nieuwe elementen die een aantal maanden niet                             gekend waren, maken dat de zaak anders moet worden benaderd.

 

De voorzitter vindt het jammer dat steeds dezelfde vragen worden gesteld. De antwoorden zijn niet verschillend van de antwoorden tijdens de vorige vergaderingen. Hij roept op om niet altijd alles opnieuw te herhalen.

 

Schepen Forton voegt toe dat er wel degelijk een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor een recyclagepark in Kraainem, maar dit betekent niet dat dit dan ook moet worden uitgevoerd. Nogmaals, alle opties blijven open.

 

Raadslid Devleeschouwer – Trottoirs in wijken Middenlaan en Albert Bechetlaan

In de Middenlaan worden de trottoirs opnieuw opengelegd voor het plaatsen van distributiekasten voor elektriciteit. Zij vraagt zich af wat dit weer voor toestanden zal meebrengen. Een paar maanden geleden werden diezelfde trottoirs al opengebroken. Hoe komt het dat er geen coördinatie is vanuit de gemeente om de nutsmaatschappijen deze werken gelijktijdig te laten uitvoeren?

 

Schepen Forton antwoordt dat dit een terecht vraag is. Hij is daar zelf niet gelukkig mee. Een aantal maanden geleden was er overleg tussen Proximus (glasvezels) en Fluvius (elektriciteitscabines) en blijkbaar waren beide werven niet compatibel. Er is geopteerd om die na elkaar uit te voeren.

Proximus heeft nu recent opnieuw werken uitgevoerd t.g.v. een defect, maar dit is ondertussen rechtgezet. Waar er trottoirs zijn is de oorspronkelijke toestand gemakkelijk te herstellen, maar waar er geen zijn is er na de werf altijd wat hinder door modder voor de buurtbewoners. Hij begrijpt dat dit niet aangenaam is. De gemeentelijke diensten proberen evenwel wat bij te werken met dolomiet. Ook de inrichtingen van opritten zullen bijgewerkt worden door de aannemer. De werken zijn nog niet definitief opgeleverd.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2022