AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 oktober 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2022

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Dagelijks Bestuur - Wijziging begrip

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Anglicaanse kerk - Woningvergoeding 2022

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 22 december 2022

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Orde van Malta met betrekking tot de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Conseil culturel francophone de Kraainem - huishoudelijk reglement en subsidiereglement

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Milieu - Subsidiereglement –Asbestverwijdering

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Aankoop perceel - Arthur Dezangrélaan

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Parkeerbeleid - Retributiereglement aanpassing

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Motie - Geluidsoverlast van vliegtuigen

Publicatiedatum: 21/10/2022
Overzicht punten

Riopact - Verslag van de  vergadering van 13 september 2022

Publicatiedatum: 21/10/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 17/10/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 17/10/2022