AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 21 december 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 november 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Aanvullende belasting - personenbelasting

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Opcentiemen - onroerende voorheffing

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2021-2 - goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Vaccinatiecentrum - Samenwerkingsovereenkomst - Wijziging

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Haviland- Ontslag plaatsvervangend vertegenwoordiger Alain Van Herck - Aanduiding nieuwe plaatsvervanger

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Verslag commissie bestuur

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Verslag commissie bestuur

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Vrijetijdspas - Aanpassing reglement

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - 40ème Unité Guide Saint-Joseph Wezembeek-Oppem - 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-Dominique 67 - 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-André Tervuren - 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Cultuurraad Kraainem - Verdeling 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Conseil Culturel francophone - Verdeling 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Sportraad Kraainem - Verdeling 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Conseil des sports - Verdeling 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Sportkra -Werkingstoelagen 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Ontwikkelingssamenwerking - Verdeling subsidies 2021

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Interza - Dienstjaar 2021 - 2de semester - Verslag van de bestuurder

Publicatiedatum: 17/12/2021
Overzicht punten

Riopact - verslag van 7 december 2021

Publicatiedatum: 17/12/2021
Overzicht punten

Motie GRUP Vier Armen kruispunt

Publicatiedatum: 17/12/2021
Overzicht punten

Mobiliteit - Ruimtelijke herinrichting knooppunt vier-armen op de Ring Brussel (RO) - Advies van de gemeente

Publicatiedatum: 17/12/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 13/12/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 13/12/2021