AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 juni 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 28 mei 2024

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2024/1 - Goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Algemeen Politiereglement - Actualisatie

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Reglement kasteel Jourdain - Aanpassing - Toevoeging serre-oranjerie

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Diabolo - Arbeidsreglement 2024-2025

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - rekening 2023

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Pancratius - rekening 2023

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Evaluatie decretale graden - algemeen directeur - vaststelling evaluatiecriteria

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Milieu - GAS-vaststellers - Interza – Aanstellingen

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Brabantse Kouter - Werking 2023-2024

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Logo Zenneland - Verslag van de vergadering van 28 april 2024

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Lokale verkiezingen 2024 - verkiezingspropaganda

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting van 28 mei 2024

Publicatiedatum: 17/06/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 17/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.