AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 26 oktober 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 september 2021

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Bekrachtiging verwerkersovereenkomsten en delegatie bevoegdheid verwerkersovereenkomsten

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Financiën-Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Toelagen 2021 - Familiehulp - Toelagen voor prestaties 1ste semester 2021

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Reglement vrijetijdspas

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 18/10/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 18/10/2021