NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 20 juli 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van 29 juni 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN 29 JUNI 2021

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 29 juni 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 29 juni 2021 goed, mits volgende aanpassingen:

 

De volledige tekst van agendapunt 24 wordt vervangen door volgende tekst, de laatste versie die goedgekeurd werd door de gemeenteraad:

 

Feiten en context

 

Op 18/05/2018 heeft de Vlaamse regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  “Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (RO) – deel Noord” goedgekeurd. Onder andere omvat dit plan het knippen van de Woluwelaan (R22) en het verwijderen van zijn aansluiting aan de Ring. De inrit op de E40 vanaf de Oudstrijderslaan zou ook verwijderd worden.

Op 28/05/2019 heeft de Gemeenteraad eenparig een ongunstig advies gegeven tegen het knippen van de Woluwelaan ten noorden van de Leuvensesteenweg

De gemeenteraden van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe hebben ook een ongunstig advies gegeven.

De Sint-Lucas Klinieken verzetten zich categorisch tegen dit voostel.

Uit recente informatie (info-sessie, folders, enz.) blijkt dat de Werkvennootschap haar standpunt behoudt en wilt de rechtstreekse verbinding van de Woluwelaan met de Ring verwijderen en door een alternatieve route langs de autosnelweg E40, en de wegwisselaar van Sint-Stevens-Woluwe vervangen.

Een openbaar onderzoek loopt tot 23 juli 2021.

 

Argumentatie

 

Bij het knippen van de Woluwelaan zal het verkeer naar het Noorden van de Regio moeilijker worden en een sterke stijging van het verkeer op de verschillende assen van Kraainem is te vrezen. Dagelijks rijden meer dan 2.600 voertuigen langs de Ring Noord en de Woluwelaan richting de Klinieken en de Faculteit van de UCL.

De voorgestelde aanpassing , namelijk het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Woluwelaan en de autosnelweg E40 met een bocht van 180 graden , zal gevaarlijk worden.

Er bestaan alternatieve aanpassingen aan het verwijderen van de verbinding van de Woluwelaan met de Ring die de veiligheid op de middenstroken van de Ring en de afstand tussen de verschillende knooppunten van de Ring garanderen.

 

Financiële gevolgen

 

Geen financieel gevolg

 

Besluit

1.- De Gemeenteraad herhaalt zijn beslissing van 28/05/2019 en bevestigt zijn categorische oppositie tegen het knippen van de Woluwelaan ten Noorden van de Leuvense Steenweg

2.- De Gemeenteraad verzet zich tegen de aanleg van een nieuwe wegwisselaar met verkeerslichten op de Woluwelaan ten zuiden van het viaduct.

3.- De Gemeenteraad verzoekt om andere alternatieven te bestuderen om een efficiënte verbinding tussen de Woluwelaan en de Ring Noord en de E40 te garanderen.

2.- De Gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen om het standpunt van de gemeente op ondubbelzinnige wijze te verdedigen en deze beslissing onmiddellijk mee te delen aan de Vlaamse Minister van Openbare werken, het departement Omgeving Afdeling gebiedsontwikkeling, de Werkvenootschap, de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Tervuren.

 

In agendapunt 25 - mondelinge vragen, punt 1 Organisatie garage sales - raadslid N. Woitrin, wordt volgende passage toegevoegd:

 

(...)

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Kerkfabriek Sint-Pancratius - budget 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - BUDGET 2022

 

Feiten en context

         Het lokaal bestuur ontving op 23 juni 2021 het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Pancratius dat door de kerkraad werd goedgekeurd op 18 mei 2021.

         Het lokaal bestuur ontving eveneens een gunstig advies van het erkend representatief orgaan.

         In het budget 2022 worden er geen investeringstoelage of exploitatietoelage gevraagd.

         Het budget 2022 past in het meerjarenplan 2020-2025.

 

Juridische gronden

         Eredienstdecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten;

         Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;

         Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst;

         Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Pancratius.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Commissie Financiën - Verslag 22 juni 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. COMMISSIE FINANCIËN - VERSLAG 22 JUNI 2021

 

Feiten en context

         Op 22 juni 2021 heeft de commissie Financiën een vergadering gehouden met als agendapunten :

          Jaarrekening 2020

          Aanpassing Meerjarenplan 2021/1

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de commissie financiën van 22 juni 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Punt bijlagen/links Goedgekeurd verslag 22062021.pdf Download
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Kennisname opzegging groepsverzekering - 2de pensioenpijler

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. KENNISNAME OPZEGGING GROEPSVERZEKERING - 2DE PENSIOENPIJLER

 

Feiten en context

         Het lokaal bestuur is in het kader van een overheidsopdracht aangesloten bij Ethias/Belfius Insurance voor de groepsverzekering (2de pensioenpijler). 

         In het originele bestek stond dat de verzekeringsmaatschappij de overeenkomst om de 6 jaar kon opzeggen (1 januari 2016; 1 januari 2022, ...). 

         De verzekeringsmaatschappij heeft nu gebruik gemaakt van deze opzegmogelijkheid.

         Het bestuur zal de nodige stappen dienen te ondernemen voor de contractuele personeelsleden voor de aansluiting bij een verzekeringsmaatschappij in het kader van de 2de pensioenpijler.

 

Juridische gronden

         Sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 26 januari 2021 en latere wijzigingen.

          Artikel 221bis. betreffende de 2de pensioenpijler.

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt kennis van de opzeggingsbrief van de groepsverzekering (2de pensioenpijler) door Ethias/Belfius Insurance.  Het contract loopt af op 31 december 2021. De opgebouwde reserves tot en met 31 december 2021 blijven behouden.  Deze kunnen door het bestuur overgedragen worden naar een nieuwe pensioeninstelling volgens de modaliteiten beschreven in het groepsverzekeringsreglement.

 

Artikel 2:

Neemt er akte van dat VVSG de lokale besturen zal begeleiden om een nieuwe contractpartner te vinden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Vlaamse Belastingsdienst - Motie van de gemeente Kraainem omtrent de interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse Overheid

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. VLAAMSE BELASTINGSDIENST - MOTIE VAN DE GEMEENTE KRAAINEM OMTRENT DE INTERPRETATIE VAN DE WETGEVING OP HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN DOOR DE DIENSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

 

Feiten en context

         Op de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2021 werd een motie aangenomen met 17 ja -stemmen in het kader van de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse Overheid.

         Een aangetekend schrijven hieromtrent werd gericht aan de Vlaamse Belastingdienst op 26 april 2021.

         Op 17 juni 2021 ontving het lokaal bestuur van Kraainem het antwoord van de Vlaamse Belastingdienst.

         De Vlaamse Belastingdienst verwijst naar haar schrijven van 20 augustus 2020 over de gehanteerde werkwijze

          Sinds het aanslagjaar 2020 wordt de Franse vermelding op het Nederlandstalig aanslagformulier om een Franstalige versie te verkrijgen weggelaten. Dit is het gevolg van een klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van een Vlaamse belastingplichtige die niet kon aanvaarden dat zijn correspondentie met de belastingdienst niet volledig in het Nederlands was. Deze klacht werd ingewilligd.

          De Vlaamse Belastingsdienst heeft haar aanslagbiljetten in de zin van deze rechtspraak aangepast.

          De mogelijkheid voor de inwoners uit randgemeenten om na ontvangst van het Nederlandstalige aanslagbiljet, op eenvoudig verzoek een Franstalige versie te bekomen, blijft behouden.

          Alle informatie die nodig is om een Franstalige versie van de documenten aan te vragen is te vinden via de website https://belastingen.vlaanderen.be/kan-ik-een-aanslagbiljet-in-hetfrans-krijgen.

         Op de vraag om de wettelijke voorschriften in de randgemeenten en de beslissing van de algemene vergadering van de Raad van State van 20 juni 2014 te eerbiedigen, zal de taalwetgeving toegepast worden zoals voorgaande jaren het geval was.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2021, inzonderheid artikel 56.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis van het antwoord van de Vlaamse Belastingdienst van 17 juni 2021 op de vraag van de gemeente van 26 april 2021 om de taalwetgeving in de randgemeenten te respecteren en meer bepaald de vermelding in het Frans op te nemen op het Nederlandstalig aanslagformulier, dat een Franstalige versie op eenvoudig verzoek kan worden bekomen.

Neemt er akte van dat deze vermelding niet meer wordt opgenomen ingevolge een beslissing van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Agora - Huishoudelijk reglement

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. AGORA - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Feiten en context

         Naar aanleiding van de bouw van de Agora heeft het team vrije tijd reglementen opgesteld voor de ingebruikname en exploitatie van het gebouw.

         Deze reglementen zijn opgesteld op basis van het gevoerde onderzoek naar andere cultuur- en gemeenschapscentra in de omliggende gemeenten.

          Er werden interviews gehouden met: GC de Kam, GC de Lijsterbes, CC Fermehoeveholleke, GC Kontakt; GC de Wildeman, GC de Bosstraat, Kasteel Jourdain en GC de Moelie.

         Reglement in bijlage: huishoudelijk reglement.

         De heer Luc Timmermans, voorzitter van de gemeenteraad en de Heer Alain Van Herck, voorzitter van de commissie vrije tijd, dienen namens beide fracties in de gemeenteraad volgende amendementen in, gevolg gevend aan de besprekingen tijdens de vergadering van de commissie vrije tijd van 13 juli 2021:

          In artikel 1 wordt het vijfde punt vervangen door volgende bepaling:

          Een Kraainemse vereniging: is een vereniging die gesubsidieerd wordt door de gemeente Kraainem. en/of die actief is in Kraainem

          In artikel 4 wordt het punt 4 vervangen door volgende bepaling:

          4. Na het gebruik dient het lokaal afgesloten te worden. De sleutel moet worden teruggebracht naar de toezichthouder of het team vrije tijd. De sleutel mag niet doorgegeven worden aan de volgende gebruiker. Indien de toezichthouder niet aanwezig is, kan de gebruiker de sleutel achterlaten in de sleutelbox.

         a. Elke gebruiker dient een verantwoordelijke aan te stellen voor het gebruik van de sleutel.

          In artikel 4 wordt het punt 17 vervangen door volgende bepaling:

          17. De gebruiker mag enkel de keukenapparatuur gebruiken indien hij beschikt over de benodigde kennis. Indien dit niet het geval is dient de gebruiker zich te informeren bij de toezichthouder of de gebruiksaanwijzing te raadplegen.

          Artikel 5 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Artikel 5 - Niet toegelaten activiteiten

         Volgende activiteiten zijn niet toegelaten in de lokalen en zalen van de Agora:

          Activiteiten met feest- en dansdoeleinden:

          Feesten, fuiven en dansavonden;

          Verjaardagen, huwelijken en jubileums.

          Overige activiteiten:

          Erediensten en ceremonieën;

          Activiteiten die niet vermeld staan op de aanvraag. Wanneer het lokaal gebruikt wordt voor iets anders dan afgesproken, mag de gebruiker geen lokalen of zalen meer gebruiken gedurende 2 jaar;

          Activiteiten die in strijd zijn met de wet;

          Publieke partijpolitieke / fracties activiteiten; activiteit van het Bestuur zijn toegelaten (gemeenteraad, …)

          Dierenshows;

          De toezichthouder en het team vrije tijd kunnen op de dag zelf een activiteit stopzetten in volgende gevallen:

         Als de vergunning van het college van burgemeester en schepenen niet nagevolgd wordt;

         Als er gevaar is voor de veiligheid en/of de openbare orde;

         Bij overmacht;

         Als de belangen van de gemeente Kraainem voorrang hebben.

Het lokaal bestuur Kraainem is niet aansprakelijk voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van het weigeren of het intrekken van de toelating. Er kan geen schadevergoeding gevraagd of aangerekend worden.

          Het vierde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Wanneer de toezichthouder vaststelt dat aan deze verplichtingen geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven, zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht door het team vrije tijd. Volgende consequenties zijn hieraan verbonden:

         1 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): waarschuwing;

         2 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): de gebruiker krijgt een boete van €50;

         3 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): de gebruiker krijgt een boete van €75 en wordt op de zwarte lijst geplaatst. Hij zal het desbetreffende jaar geen gebruik meer mogen maken van de Agora.

          Na artikel 12 worden de artikelen hernummerd tot 16.

          Hernummerd artikel 16 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Artikel 16 – Plaatsbeschrijving

Voor het huren van zalen, lokalen en materiaal wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. Voor eenmalige activiteiten wordt deze beschrijving vooraf opgemaakt in overleg met de gebruiker en dient deze achteraf ondertekend te worden door de gebruiker en een vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem. Voor terugkerende activiteiten zal er niet na elk gebruik een aftekening gevraagd worden, wel volgen er tussentijdse controles in samenspraak met de gebruiker.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41.

         Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2021 houdende de kennisname van het huishoudelijk reglement en retributiereglement van de Agora.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

 

Agendapunt met eenparigheid der stemmen

 

 

Amendement met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement van de Agora, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed te keuren mits volgende wijzigingen:

         In artikel 1 wordt het vijfde punt vervangen door volgende bepaling:

          Een Kraainemse vereniging: is een vereniging die gesubsidieerd wordt door de gemeente Kraainem. en/of die actief is in Kraainem

         In artikel 4 wordt het punt 4 vervangen door volgende bepaling:

          4. Na het gebruik dient het lokaal afgesloten te worden. De sleutel moet worden teruggebracht naar de toezichthouder of het team vrije tijd. De sleutel mag niet doorgegeven worden aan de volgende gebruiker. Indien de toezichthouder niet aanwezig is, kan de gebruiker de sleutel achterlaten in de sleutelbox.

          a. Elke gebruiker dient een verantwoordelijke aan te stellen voor het gebruik van de sleutel.

         In artikel 4 wordt het punt 17 vervangen door volgende bepaling:

          17. De gebruiker mag enkel de keukenapparatuur gebruiken indien hij beschikt over de benodigde kennis. Indien dit niet het geval is dient de gebruiker zich te informeren bij de toezichthouder of de gebruiksaanwijzing te raadplegen.

         Artikel 5 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Artikel 5 - Niet toegelaten activiteiten

          Volgende activiteiten zijn niet toegelaten in de lokalen en zalen van de Agora:

         Activiteiten met feest- en dansdoeleinden:

          Feesten, fuiven en dansavonden;

          Verjaardagen, huwelijken en jubileums.

         Overige activiteiten:

          Erediensten en ceremonieën;

          Activiteiten die niet vermeld staan op de aanvraag. Wanneer het lokaal gebruikt wordt voor iets anders dan afgesproken, mag de gebruiker geen lokalen of zalen meer gebruiken gedurende 2 jaar;

          Activiteiten die in strijd zijn met de wet;

          Publieke partijpolitieke / fracties activiteiten; activiteit van het Bestuur zijn toegelaten (gemeenteraad, …)

          Dierenshows;

          De toezichthouder en het team vrije tijd kunnen op de dag zelf een activiteit stopzetten in volgende gevallen:

          Als de vergunning van het college van burgemeester en schepenen niet nagevolgd wordt;

          Als er gevaar is voor de veiligheid en/of de openbare orde;

          Bij overmacht;

          Als de belangen van de gemeente Kraainem voorrang hebben.

Het lokaal bestuur Kraainem is niet aansprakelijk voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van het weigeren of het intrekken van de toelating. Er kan geen schadevergoeding gevraagd of aangerekend worden.

         Het vierde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Wanneer de toezichthouder vaststelt dat aan deze verplichtingen geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven, zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht door het team vrije tijd. Volgende consequenties zijn hieraan verbonden:

          1 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): waarschuwing;

          2 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): de gebruiker krijgt een boete van €50;

          3 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): de gebruiker krijgt een boete van €75 en wordt op de zwarte lijst geplaatst. Hij zal het desbetreffende jaar geen gebruik meer mogen maken van de Agora.

         Na artikel 12 worden de artikelen hernummerd tot 16.

         Hernummerd artikel 16 wordt vervangen door volgende bepaling:

         Artikel 16 – Plaatsbeschrijving

Voor het huren van zalen, lokalen en materiaal wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. Voor eenmalige activiteiten wordt deze beschrijving vooraf opgemaakt in overleg met de gebruiker en dient deze achteraf ondertekend te worden door de gebruiker en een vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem. Voor terugkerende activiteiten zal er niet na elk gebruik een aftekening gevraagd worden, wel volgen er tussentijdse controles in samenspraak met de gebruiker.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Agora - Retributiereglement

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. AGORA - RETRIBUTIEREGLEMENT

 

Feiten en context

         Naar aanleiding van de bouw van de Agora heeft het team vrije tijd reglementen opgesteld voor de ingebruikname en exploitatie van het gebouw.

         Deze reglementen zijn opgesteld op basis van het gevoerde onderzoek naar andere cultuur- en gemeenschapscentra in de omliggende gemeenten.

          Er werden interviews gehouden met: GC de Kam, GC de Lijsterbes, CC Fermehoeveholleke, GC Kontakt; GC de Wildeman, GC de Bosstraat, Kasteel Jourdain en GC de Moelie.

         Reglement in bijlage: retributiereglement.

         De heer Luc Timmermans, voorzitter van de gemeenteraad en de Heer Alain Van Herck, voorzitter van de commissie vrije tijd, dienen namens beide fracties in de gemeenteraad volgende amendementen in, gevolg gevend aan de besprekingen tijdens de vergadering van de commissie vrije tijd van 13 juli 2021:

          Artikel 3 § 1, laatste lid wordt vervangen door volgende bepaling:

Bij het organiseren van een evenement is het verplicht om de professionele opkuis achteraf door te laten gaan door de externe poetsfirma, aangeduid door de gemeente. De factuur (prijzen inclusief btw) hiervan wordt na de organisatie van het evenement naar de gebruiker opgestuurd. De gebruiker dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden- en termijn van deze poetsfirma.

          Artikel 3 § 2, eerste punt wordt vervangen door volgende bepaling:

          Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw (met uitzondering van de kosten van de poetsfirma);

          Artikel 8 § 2, eerste en tweede lid worden vervangen door volgende bepalingen:

Volgende waarborgen worden bij verhuur van aparte zalen en lokalen aangerekend:

          Leslokaal: €50 per lokaal

          Foyer: €100

          Keuken + bar: €300

          Toneelzaal: €500

Volgende waarborg wordt bij verhuur van de volledige gelijkvloers aangerekend: €900

          Artikel 9 wordt vervangen door volgende bepaling:

Artikel 9 – Overgangsbepaling en inwerkingtreding

          §1. Voor het kalenderjaar 2021 genieten alle Kraainemse verenigingen van promotietarieven.

De vereniging Théâtre de Parenthèses kan genieten van een globale huurprijs van €2000 voor de huur van de gelijkvloers voor 25 opeenvolgende dagen in 2021 (exclusief poetskosten).

De andere Kraainemse verenigingen kunnen genieten van een korting van 50% op de totaalprijs (exclusief poetskosten).

          §2. Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in werking.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41.

         Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2021 houdende de kennisname van het huishoudelijk reglement en retributiereglement van de Agora.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

 

Agendapunt met eenparigheid der stemmen

 

 

Amendement met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het retributiereglement van de Agora, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed te keuren mits volgende wijzigingen:

          Artikel 3 § 1, laatste lid wordt vervangen door volgende bepaling:

Bij het organiseren van een evenement is het verplicht om de professionele opkuis achteraf door te laten gaan door de externe poetsfirma, aangeduid door de gemeente. De factuur (prijzen inclusief btw) hiervan wordt na de organisatie van het evenement naar de gebruiker opgestuurd. De gebruiker dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden- en termijn van deze poetsfirma.

          Artikel 3 § 2, eerste punt wordt vervangen door volgende bepaling:

          Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw (met uitzondering van de kosten van de poetsfirma);

          Artikel 8 § 2, eerste en tweede lid worden vervangen door volgende bepalingen:

Volgende waarborgen worden bij verhuur van aparte zalen en lokalen aangerekend:

          Leslokaal: €50 per lokaal

          Foyer: €100

          Keuken + bar: €300

          Toneelzaal: €500

Volgende waarborg wordt bij verhuur van de volledige gelijkvloers aangerekend: €900

          Artikel 9 wordt vervangen door volgende bepaling:

Artikel 9 – Overgangsbepaling en inwerkingtreding

          §1. Voor het kalenderjaar 2021 genieten alle Kraainemse verenigingen van promotietarieven.

De vereniging Théâtre de Parenthèses kan genieten van een globale huurprijs van €2000 voor de huur van de gelijkvloers voor 25 opeenvolgende dagen in 2021 (exclusief poetskosten).

De andere Kraainemse verenigingen kunnen genieten van een korting van 50% op de totaalprijs (exclusief poetskosten).

          §2. Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in werking.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Mobiliteit - Werken aan de Ring - Ring noord - Knippen Woluwelaan - Oprit E40 - Ongunstig advies - Bevestiging  beslissing 28 mei 2019

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. MOBILITEIT - WERKEN AAN DE RING - RING NOORD - KNIPPEN WOLUWELAAN - OPRIT E40 - ONGUNSTIG ADVIES - BEVESTIGING  BESLISSING 28 MEI 2019

 

Feiten en context

         Op 18/05/2018 heeft de Vlaamse regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  “Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (RO) – deel Noord” goedgekeurd. Onder andere omvat dit plan het knippen van de Woluwelaan (R22) en het verwijderen van zijn aansluiting aan de Ring. De inrit op de E40 vanaf de Oudstrijderslaan zou ook verwijderd worden.

         Op 21/05/2019 heeft het college van burgemeester en schepenen een ongunstig advies gegeven over het knippen van de Woluwelaan ten noorden van de Leuvensesteenweg.

         Op 28/05/2019 heeft de gemeenteraad de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bevestigd.

         De gemeenteraden van de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe hebben ook een ongunstig advies gegeven.

         De Sint-Lucas Klinieken (Cliniques Universitaires Saint-Luc) verzetten zich categorisch tegen dit voorstel.

         Uit recente informatie (info-sessie, folders, enz.) blijkt dat de Werkvennootschap haar standpunt behoudt en de rechtstreekse verbinding van de Woluwelaan met de Ring wilt verwijderen, alsook de op- en afritten van de E40 in Laag-Kraainem wijzigen.

         Een openbaar onderzoek loopt van 25 mei tot 23 juli 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 §§ 1 en 2.

         Besluit van de Vlaamse regering van 18/5/2018 houdende de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – Ring rond Brussel – deel Noord.

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21/05/2019  betreffende Mobiliteit - Werken aan de Ring - Ring noord - standpunt

         Beslissing van de gemeenteraad van 28/5/2019 betreffende Mobiliteit - Werken aan de Ring - Ring noord - standpunt

 

Adviezen

         Bij het knippen van de Woluwelaan zal het verkeer naar en van het noorden van de zone Kraainem-Zaventem moeilijker worden, met een sterke stijging van het sluikverkeer op de verschillende assen van Kraainem als gevolg. Dagelijks rijden meer dan 2.600 voertuigen langs de Ring Noord en de Woluwelaan richting de ziekenhuizen en de faculteit van de UCL.

         De oprit naar de E40 vanaf de Oudstrijderslaan zal ook in alle scenario’s verdwijnen.

         De voorgestelde aanpassing is het aanleggen van vier nieuwe op- en afritten tussen de Woluwelaan en de autosnelweg E40 met bochten van 180 graden. Deze vier op- en afritten van de E40 zullen samen uitmonden naar een kruispunt met verkeerslichten op de Woluwelaan ten zuiden van het viaduct. Het lengte- en dwarsprofiel van de op- en inritten is gevaarlijk. Er werd tot nu toe geen grondige verkeersanalyse (qua haalbaarheid, capaciteit en veiligheid) van dit project ondernomen.

         Er bestaan alternatieve aanpassingen aan het verwijderen van de verbinding van de Woluwelaan met de Ring die de veiligheid op de middenstroken van de Ring en de afstand tussen de verschillende knooppunten van de Ring garanderen.

 

Argumentatie

         Bij het knippen van de Woluwelaan zal het verkeer naar en van het noorden van de zone Kraainem-Zaventem moeilijker worden, met een sterke stijging van het sluikverkeer op de verschillende assen van Kraainem als gevolg. Dagelijks rijden meer dan 2.600 voertuigen langs de Ring Noord en de Woluwelaan richting de Klinieken ziekenhuizen en de faculteit van de UCL.

         De oprit naar de E40 vanaf de Oudstrijderslaan zal ook in alle scenario’s verdwijnen.

         De voorgestelde aanpassing is het aanleggen van vier nieuwe op- en afritten tussen de Woluwelaan en de autosnelweg E40 met bochten van 180 graden. Deze vier op- en afritten van de E40 zullen samen uitmonden naar een kruispunt met verkeerslichten op de Woluwelaan ten zuiden van het viaduct. Het lengte- en dwarsprofiel van de op- en inritten is gevaarlijk. Er werd wordt tot nu toe geen grondige verkeersanalyse (qua haalbaarheid, capaciteit en veiligheid) van dit project ondernomen.

         Er bestaan alternatieve aanpassingen aan het verwijderen van de verbinding van de Woluwelaan met de Ring die de veiligheid op de middenstroken van de Ring en de afstand tussen de verschillende knooppunten van de Ring garanderen.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad bevestigt zijn beslissing van 28/05/2019 en zijn categorische oppositie tegen het knippen van de Woluwelaan ten Noorden van de Leuvensesteenweg.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad verzet zich tegen de aanleg van een nieuwe wegwisselaar met verkeerslichten op de Woluwelaan ten zuiden van het viaduct.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad verzoekt om andere alternatieven te bestuderen om een efficiënte verbinding tussen de Woluwelaan en de Ring Noord en de E40 te garanderen.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen om het standpunt van de gemeente op ondubbelzinnige wijze te verdedigen en deze beslissing vòòr het einde van het openbaar onderzoek mee te delen aan de Vlaamse Minister van Openbare werken, het departement Omgeving - Afdeling gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projecten (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel), de Werkvenootschap, de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Tervuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Punt met hoogdringendheid - Hulp aan de slachtoffers van de zware overstromingen van 14, 15 en 16 juli 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN DE ZWARE OVERSTROMINGEN VAN 14, 15 EN 16 JULI 2021

 

Feiten en context

         Raadsleden Pierre Simon en Bruno Vandersteen wensen een punt met hoogdringendheid aan de dagorde van de gemeenteraad toe te voegen, nl. "Hulp aan de slachtoffers van de zware overstromingen van 14, 15 en 16 juli 2021.

         Op 14/7/2021, 15/07/2021 en 16/7/2021 hebben verschillende steden en gemeenten van de Provincies Luik, Luxemburg, Namen, Limburg, Waals en Vlaams Brabant zware overstromingen gekend. Er werd veel schade berokkend aan gebouwen en infrastructuur. Tientallen huizen zijn vernietigd, andere zullen moeten geslopen worden.

         Duizenden inwoners hebben al hun bezittingen verloren; er zijn helaas veel doden gevallen...

         Er moeten op alle niveaus solidariteitsmaatregelen genomen worden, ook op het niveau van de gemeente Kraainem.

         Er is besloten tot een nationale rouw op 20 juli, dag van onze Gemeenteraad.

         Een herschikking van bepaalde kredieten mag worden overwogen.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 23 en 40 § 1.

 

Argumentatie

         Gezien de COVID-situatie worden verschillende evenementen afgelast onder andere de garden party van 21/07/2021.

         De voor deze evenementen bestemde kredieten kunnen worden herbestemd en uitgekeerd ten bate van de slachtoffers van de ramp.

         Raadsleden kunnen ook afzien van hun presentiegeld voor de zitting van heden en dit laten storten ten bate van de slachtoffers van de ramp. De leden van het College kunnen afzien van een bedrag van hun wedde voor de maand augustus gelijk aan het brutobedrag van het presentiegeld van de raadsleden.

 

Financiële gevolgen

Een budgetwijziging is nodig maar deze beslissing is neutraal voor het financiële evenwicht

 

Besluit

 

 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 22 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

Hoogdringend agendapunt met eenparigheid der stemmen

 

 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de kredieten voorzien voor de garden-party van 21/07/2021 te herschikken ten behoeve van de hulp aan de slachtoffers van de overstromingen

 

Artikel 2:

De leden van de raad zien af van hun presentiegeld voor de vergadering van heden en vragen om het bedrag te storten voor de slachtoffers van de overstroming.

 

Artikel 3:

De leden van het College zien af van een bedrag van hun wedde voor de maand juli gelijk aan het brutobedrag van het presentiegeld van de raadsleden.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen de nodige administratieve bepalingen te treffen om deze beslissingen uiterlijk op 31 juli 2021 uit te voeren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 20 juli 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vragen:

 

1) RUP - raadslid B. Vandersteen

Raadslid Vandersteen vraagt naar de stand van zaken i.v.m. de opmaak van Het RUP en of het project van bureau Antea reeds werd uitgevoerd? Er zijn veel klachten, omdat er belemmeringen zijn voor verkopen of verhuringen. Notarissen weigeren zelfs akten te verlijden.

Schepen Forton anwtoordt dat het dossier wat vertraging heeft opgelopen, door het vertrek van de ambtenaar die het dossier opvolgde. Er is bijkomende externe ondersteuning gevraagd en de verdere behandeling van dit dossier werd opgenomen in het takenpakket, zodat het dossier opnieuw actief kan worden opgevolgd.

De burgemeester preciseert dat er twee RUP's zijn. De vraag van raadslid Vandersteen gaat over het RUP 'bouwlagen' dat zich in een finale fase bevindt. Er is een ander RUP, waarvan de opmaak recentelijk werd beslist door de gemeenteraad en dat als voorwerp heeft de bestemming van percelen. Gezien de recente gebeurtenissen rond wateroverlast, kan het belang van dit RUP zeker niet onderschat worden.

 

2) Agora - raadslid B. Vandersteen

Raadslid Vandersteen heeft de Agora kunnen bezoeken en heeft volgende vragen:

         Is de dikte van de tegels op de gelijkvloers voldoende?

         Is de dikte van de wanden/muren in de zalen op de eerste verdieping voldoende?

         Waarom kunnen de ramen op de eerste verdieping niet worden geopend? Kan er wel voldoende verlucht worden? Waarom werd er niet voor andere ramen gekozen?

         Waarom werden er geen stores of gordijnen voorzien?

         Is er een verslag van de brandweer en is dit verplicht?

         Is er een instantie die de tribunes zal keuren en is dit verplicht?

         Wie controleert de werken naast de architect en de bevoegde schepen?

Schepen Forton antwoordt het volgende:

         De tegels op de benedenverdieping zijn voldoende dik. De afgebroken tegels worden vervangen en de zaal zal op dat vlak klaar zijn op 1 september 2021.

         De wanden zijn van goede kwaliteit. het gebruik van de zalen zal uitwijzen of dit voldoende is voor de akoestiek. Er werden uitneembare akoestische panelen voor het plafond besteld voor één lokaal. Er zal getest worden met verschillende muziekinstrumenten welk het effect ervan is in de verschillende lokalen.

         De vensters op de eerste verdieping gaan bewust niet open om omgevingslawaai te vermijden. De gekozen verluchtingsinstallatie houdt hier rekening mee.

         De noodzaak van stores of gordijnen zal uitgewezen worden door het gebruik van de zalen. Het aanbrengen ervan is maar een kleine ingreep.

         De brandweer is al verschillende keren ter plaatse geweest en heeft aanbevelingen geformuleerd. De nodige controles zullen uiteraard uitgevoerd worden.

         Wat de controle van de tribunes betreft, zal hij navragen wat er reeds werd gedaan.

Wat dat punt betreft wilt raadslid Joris toevoegen dat er in 2013 een wet is gestemd over deze aangelegenheid.

 

3) Petitie Ring - raadslid F. Devleeschouwer

Raadslid Devleeschouwer verwijst naar een perscommuniqué van juli met een aantal buurgemeenten i.v.m. de werken aan de Ring. Zij vraagt of er een aangetekend schrijven werd verzonden naar de Werkvennootschap.

De burgemeester antwoordt dat er twee fasen zijn geweest.

Op 29 april is een persbericht verschenen i.v.m. de Woluwelaan samen met een aantal buurgemeenten. Dit persbericht ging ook over het geplande fietspad langs de Tervurenlaan, een project dat inmiddels werd stopgezet.

Recent werd opnieuw een persbericht gepubliceerd samen met de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Wezenbeek-Oppem én het universitair ziekenhuis Sint-Lucas. Het standpunt van deze actoren werd bekendgemaakt aan AWV en de Werkvennootschap. Beide teksten werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en zijn beschikbaar. De gemeente Sint-Lambrecht-Woluwe heeft gezorgd voor de coördinatie van de actie en heeft de documenten in naam van alle partijen verstuurd.

 

4) Lichten Astridlaan - raadslid C. Edwards

Raadslid Edwards komt terug op zijn vraag tijdens de maand juni i.v.m. de in mei gestemde motie, betreffende de nieuwe lichten aan de Astridlaan en de gevaarsituatie die zij hebben gegenereerd.

De bevoegd schepen kon toen geen antwoord geven, omdat hij zelf geen antwoord kreeg van de diensten.

 

5) Subsidiereglement - raadslid C. Edwards

Raadslid Edwards komt terug op de geplande vergadering van de commissie bestuur van 20 april 2021 over de verdere bespreking van het subsidiereglement, die zonder nadere uitleg werd afgeschaft en vraagt waarom deze commissie niet heeft kunnen plaatsvinden.

Raadslid Van Herck antwoordt dat hem als voorzitter werd meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen eerst zelf over de tekst gaan. Zolang hij geen groen licht krijgt van het college, zal hij geen commissie bijeenroepen.

Er wordt afgesproken dat de laatste tekst van het reglement aan de leden van het college en aan de leden van de commissie wordt bezorgd, zodat de commissie haar werkzaamheden opnieuw kan opnemen.

 

6) Infoblad - raadslid O. Joris

Raadslid Joris vraagt zich af waarom de foto's in het infoblad steeds van dezelfde aard zijn: foto's van het bestuur, electoraal, gefotoshopt. Er moet mee geëvolueerd worden.

Er is voldoende tijd om de realiteit aan de inwoners mee te geven.

 

7) Te Deum - raadslid O. Joris

Raadslid Joris vraagt of er een Te Deum plaatsvindt op 21 juli 2021.

De burgemeester antwoordt dat het Te Deum zal plaatsvinden op 21 juli 2021 om 10.30 uur in de Sint-Pancratiuskerk. Er zal geen monumentceremonie zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/10/2021