AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 20 juli 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van 29 juni 2021

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Pancratius - budget 2022

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag 22 juni 2021

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Kennisname opzegging groepsverzekering - 2de pensioenpijler

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Vlaamse Belastingsdienst - Motie van de gemeente Kraainem omtrent de interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse Overheid

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Agora - Huishoudelijk reglement

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Agora - Retributiereglement

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Mobiliteit - Werken aan de Ring - Ring noord - Knippen Woluwelaan - Oprit E40 - Ongunstig advies - Bevestiging  beslissing 28 mei 2021

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 12/07/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 12/07/2021