NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 23 november 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

 

Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer verlaat de vergadering vanaf punt 3.

 

Raadslid Carine Pin vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Carine Pin

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2021

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 1 onthouding (Dorothée Cardon de Lichtbuer)

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 26 oktober 2021 goed, mits volgende aanpassing:

 

         In de laatste mondelinge vraag van de vergadering - Raadslid Timmermans - carnaval Kraainem, worden de woorden "naar het college" vervangen door de woorden "naar de organisatoren".

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Carine Pin

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Kennisname ontslag raadslid - Cardon de Lichtbuer Dorothée

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID - CARDON DE LICHTBUER DOROTHÉE

 

Feiten en context

         Per schrijven van 26 oktober 2021 dient mevrouw Cardon de Lichtbuer Dorothée haar ontslag in als gemeenteraadslid.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 535.

         Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, inzonderheid artikel 169§2.

         Besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 20 december 2018, houdende geldigverklaring van de gelijktijdige verkiezing van 14 oktober 2018 van de schepenen en van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis van het schrijven van 26 oktober 2021 van mevrouw Cardon de Lichtbuer Dorothée, gemeenteraadslid, waarbij zij haar ontslag als raadslid meedeelt.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadsleden:

Dorothée Cardon de Lichtbuer en Carine Pin

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Onderzoek en goedkeuring geloofsbrieven opvolger Pin Carine

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. ONDERZOEK EN GOEDKEURING GELOOFSBRIEVEN OPVOLGER PIN CARINE

 

Feiten & context

         Volgens de resultaten van de gelijktijdige verkiezing op 14 oktober 2018 van de schepenen en van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau, komt mevrouw Pin Carine, in aanmerking als eerste opvolger voor de vervanging van mevrouw Cardon de Lichtbuer Dorothée, ontslaggevend gemeenteraadslid.

         Mevrouw Pin Carine heeft laten weten deze opvolging te willen opnemen en heeft haar geloofsbrieven bezorgd aan de algemeen directeur.

         Thans dient de gemeenteraad deze geloofsbrieven te onderzoeken en goed te keuren.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 531§3 en 535.

         Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, inzonderheid artikel 169§2.

         Besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 20 december 2018, houdende geldigverklaring van de gelijktijdige verkiezing op 14 oktober 2020 van de schepenen en van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

Na onderzoek keurt de gemeenteraad de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid, mevrouw Pin Carine, goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Eedaflegging raadslid - Mevrouw Pin Carine

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. EEDAFLEGGING RAADSLID - MEVROUW PIN CARINE

 

Feiten & context

         Ingevolge het ontslag van mevrouw Cardon de Lichtbuer Dorothée als gemeenteraadslid, is mevrouw Pin Carine , eerste opvolger op de verkiezingslijst.

         De geloofsbrieven werden door de gemeenteraad onderzocht en goedgekeurd.

         Alvorens het mandaat te kunnen opnemen dient mevrouw Pin Carine volgende eed af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Timmermans Luc: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

         Er wordt van deze eedaflegging een afzonderlijk en individueel proces-verbaal opgemaakt en ondertekend.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 535, tweede lid.

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt akte van de eedaflegging als gemeenteraadslid van mevrouw Pin Carine en van het opstellen van een afzonderlijk en individueel proces-verbaal hiervan.

 

Artikel 2:

Verklaart mevrouw Pin Carine, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 19 juli 1967 aangesteld in haar functie van gemeenteraadslid.

 

Artikel 3:

Brengt de Vlaamse Regering via de Mandatendatabank binnen de 10 dagen op de hoogte van haar eedaflegging.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN

 

Feiten en context

         Ingevolge het ontslag van mevrouw Cardon de Lichtbuer Dorothée, gemeenteraadslid,  en de eedaflegging van de eerste opvolger, mevrouw Pin Carine, dient de gemeenteraad de rangorde van de raadsleden opnieuw vast te stellen.

         De opvolgers die na de installatievergadering worden geïnstalleerd, sluiten op het einde aan. De opvolgers die als raadslid worden geïnstalleerd, worden onderaan de ranglijst bijgeschreven, volgens de datum van hun eedaflegging:

 

Naam

 

Anciënniteit

 

Overgedragen stemmen

Naam

stemmen

totaal

 

Véronique CAPRASSE

10/01/1989

0

1018

1018

Guillaume von WINTERSDORFF

18/12/1990

0

 

176

176

 

Olivier JORIS

09/01/2001

 

0

 

408

 

408

 

Elisabeth de FOESTRAETS - d’URSEL

02/01/2007

 

1703

1017

 

2720

 

Bruno VANDERSTEEN

02/01/2007

0

 

330

 

330

 

Luc TIMMERMANS

 

02/01/2007

 

0

 

213

 

213

 

Bertrand WAUCQUEZ

02/01/2013

940

1017

1957

Marie-France CONSTANT

02/01/2013

 

626

 

840

 

1466

 

Johan FORTON

02/01/2013

0

 

698

 

698

Carel EDWARDS

02/01/2013

0

 

688

 

688

Françoise DEVLEESCHOUWER

02/01/2013

0

 

649

649

 

Pierre SIMON

 

02/01/2013

17

476

493

Alain VAN HERCK

02/01/2013

0

411

 

411

André IVANSZKY

 

08/01/2019

1547

410

1957

Anne-Charlotte SALA

08/01/2019

0

 

609

609

Vinciane DE MEUTTER - CARDINAEL

08/01/2019

 

0

567

567

Nathalie WOITRIN

08/01/2019

0

 

481

481

Anja VERMEULEN

08/01/2019

 

0

446

 

446

 

Christiaan MARICHAL

08/01/2019

0

 

321

321

Sarra CRUCIFIX - KEKLI

 

08/01/2019

 

0

307

307

 

Isabelle FOUARGE

08/01/2019

0

301

301

Bruno SCHROEVEN

03/03/2020

1720

206

1926

Carine PIN

23/11/2021

262

140

402

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 6 § 7 houdende de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden;

         Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011;

         Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

         Besluit van de Raad voor verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 10 december 2018 houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;

         Besluit van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 20 december 2018 houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de schepenen en van de leden van de raad en van het vast bureau voor maatschappelijk welzijn van de gemeente van 14 oktober 2018.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden, op grond van anciënniteit in om het even welke gemeente bekomen, vast als volgt:

          Véronique CAPRASSE

          Guillaume von WINTERSDORFF

          Olivier JORIS

          Elisabeth de FOESTRAETS - d’URSEL

          Bruno VANDERSTEEN

          Luc TIMMERMANS

          Bertrand WAUCQUEZ

          Marie-France CONSTANT

          Johan FORTON

          Carel EDWARDS

          Françoise DEVLEESCHOUWER

          Pierre SIMON

          Alain VAN HERCK

          André IVANSZKY

          Anne-Charlotte SALA

          Vinciane DE MEUTTER – CARDINAEL

          Nathalie WOITRIN

          Anja VERMEULEN

          Christiaan MARICHAL

          Sarra CRUCIFIX - KEKLI

          Isabelle FOUARGE

          Bruno SCHROEVEN

          Carine PIN

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Politieraad - Installatie opvolger na ontslag raadslid Cardon de Lichtbuer

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. POLITIERAAD - INSTALLATIE OPVOLGER NA ONTSLAG RAADSLID CARDON DE LICHTBUER

 

Feiten en context

         Na het ontslag van raadslid Cardon de Lichtbuer kan zij niet meer zetelen in de politieraad.

         De eerste opvolger voor de politieraad is de heer Luc Timmermans.

 

Juridische gronden

         Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018;

         Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 2018;

         De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

         Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011;

         Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode ;

         Ministeriële omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeente-politiezone;

         Besluit van de Raad voor verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 10 december 2018 houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;

         Besluit van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 20 december 2018 houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de schepenen en van de leden van de raad en van het vast bureau voor maatschappelijk welzijn van de gemeente van 14 oktober 2018.

         Beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2019 tot verkiezing van vertegenwoordigers in de politieraad

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt kennis van de opvolging door de heer Luc Timmermans als lid van de politieraad na ontslag van raadslid Cardon de Lichtbuer.

Neemt er kennis van door mededeling ter zitting dat de heer Luc Timmermans dit mandaat niet wenst op te nemen.

Stelt vast dat de eerstvolgende opvolger de heer Guillaume von Wintersdorff is, die aanvaardt.

 

Artikel 2:

De politieraad een afschrift bezorgen van deze beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Commissie bestuur en commissie patrimonium/omgeving - Vervanging lid ingevolge ontslag raadslid Cardon de Lichtbuer

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. COMMISSIE BESTUUR EN COMMISSIE PATRIMONIUM/OMGEVING - VERVANGING LID INGEVOLGE ONTSLAG RAADSLID CARDON DE LICHTBUER

 

Feiten en context

         Ingevolge het ontslag van mevrouw Cardon de Lichtbuer als gemeenteraadslid, kan zij niet meer deel uitmaken als lid van de commissie bestuur en van de commissie omgeving/patrimonium.

         Iedere commissie telt uit zes leden.

         De fractie van het ontslagnemend lid behoudt het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.

         De fractie dient een nieuwe kandidaat voor te dragen met een voordrachtsakte voor deze commissies.

         De aktes dienen ondertekend te worden door de meerderheid van de leden van de fractie.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 37 § 3, 2de alinea

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op 17 december 2019 en gewijzigd bij beslissing van 28 april 2020 en 29 september 2020, inzonderheid artikel 38 § 1, 3de lid.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat:

         mevrouw Carine Pin zal zetelen als effectief lid van de commissie bestuur

         mevrouw Carine Pin zal zetelen als effectief lid van de commissie omgeving/patrimonium.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Commissie Omgeving/Patrimonium - Vervanging Voorzitter ingevolge ontslag raadslid Cardon de Lichtbuer

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. COMMISSIE OMGEVING/PATRIMONIUM - VERVANGING VOORZITTER INGEVOLGE ONTSLAG RAADSLID CARDON DE LICHTBUER

 

Feiten en context

         Bij het begin van de legislatuur werd de samenstelling van gemeenteraadscommissies samengesteld.

         Iedere commissie telt uit zes leden, waaronder een voorzitter wordt aangewezen door de gemeenteraad.

         Mevrouw Cardon de Lichtbuer, ontslagnemend gemeenteraadslid, oefende de functie uit van voorzitter van de commissie Omgeving/Patrimonium.

         De burgemeester of de schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een gemeenteraadscommissie.

         De gemeenteraad dient een nieuwe voorzitter aan te wijzen voor de commissie Patrimonium/Omgeving.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 37

         Beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2019 houdende de samenstelling van de gemeenteraadscommissies.

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019, gewijzigd bij beslissing van 28 april 2019 en 29 september 2019, inzonderheid artikel 38 § 1.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

Beslist om raadslid xxx aan te duiden als voorzitter van de commissie Patrimonium/Omgeving.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Haviland Intercommunale  - Buitengewone algemene vergadering - 8 december 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. HAVILAND INTERCOMMUNALE  - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 8 DECEMBER 2021

 

Feiten en context

         Intercommunale Haviland lgSv nodigt het bestuur Kraainem uit op de buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 8 december 2021 om 18.00 uur, ONLINE via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

         Ingevolge het ontslag van gemeenteraadslid Cardon der Lichtbuer Dorothéé, die aangesteld was als gemeentelijke vertegenwoordiger, kan zij haar mandaat niet meer opnemen.

         Bij beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2019, werd de heer Alain Van Herck aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv.

         Per mailbericht van 17 november 2021, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de algemeen directeur, laat de heer Alain Van Herck weten zijn mandaat als plaatsvervangend vertegenwoordiger niet verder te willen opnemen. Hij voegt eran toe dat hij het normaal vindt dat het mandaat teruggaat naar de fractie PKKU.

         Na bevraging gaan beide fracties akkoord om toch een vertegenwoordiger aan te duiden voor voormelde algemene vergadering, aangezien Kraainem anders niet zal kunnen worden vertegenwoordigd.

         De fractie PKKU dient de kandidatuur in van mevrouw Carine Pin als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de Intercommunale Haviland lgSv. De fractie MR-Défi dient geen kandidatuur in.

         De effectieve aanduiding gebeurt bij geheime stemming in openbare vergadering.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432.

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Dorothée Cardon de Lichtbuer aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer Alain Van Herck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van Intercommunale Haviland IgSv.

         Gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2021 waarbij er kennis wordt genomen van het ontslag van mevrouw Cardon de Lichbuer Dorothée als gemeenteraadslid.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 22 ja-stemmen

Artikel 1:

Neemt kennis voor de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv op woensdag 8 december 2021 om 18 uur ONLINE via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn.

 

Artikel 2:

Beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021:

1)   Notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2021 goedkeuring;

2)   De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2022 (art. 34) goedkeuring;

3)   Varia.

 

Artikel 3:

Ingevolge de uitslag van de geheime stemming blijkt dat mevrouw Carine Pin 22 ja-stemmen heeft bekomen en derhalve aangesteld is als affectieve vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van Intercommunale Haviland lgSv.

 

Artikel 4:

Beslist om mandaat te geven aan mevrouw Carine Pin en haar op te dragen haar stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 10 december 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. IVERLEK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 10 DECEMBER 2021

 

Feiten en context

         De buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek heeft plaats op vrijdag 10 december 2021 om 18.00 uur in Quartier Papier, Fabrieksstraat 55/59 te 1930 Zaventem, dit onder voorbehoud van de eventuele verdere ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 en de mogelijke effecten daarvan voor deze vergadering.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20°, en 432.

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020, waarbij raadslid Bruno Schroeven aangesteld werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

         Gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021, waarbij raadslid André Ivanszky aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

Neemt kennis van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2021 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Artikel 2:

Beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 10 december 2021:

1)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.

2)     Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WW.

3)     (Neven)activiteiten - Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

4)     Statutaire benoemingen.

5)     Statutaire mededelingen

 

Artikel 3:

Beslist om het mandaat te bevestigen van de heer André Ivanszky als gemeentelijke vertegenwoordiger om de vergadering bij te wonen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek (fysiek of digitaal) op datum of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden , zoals reeds bepaald bij beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2021.

 

Artikel 4:

Beslist om de vertegenwoordiger, de heer Andr Ivanszky te mandateren om de agendapunten vermeld in artikel 2 op de buitengewone vergadering van 10 december 2021 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Interza - Jaarvergadering -15 december 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. INTERZA - JAARVERGADERING -15 DECEMBER 2021

 

Feiten en context

         Interza nodigt het bestuur Kraainem uit voor de jaarvergadering, op woensdag 15 december 2021 om 19 uur.

         De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van het ontmoetingscentrim Hoeve Nothegem, Sint-Lambertusstraat 1 te 1930 Zaventem.

          

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432:

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Christiaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris aangesteld werden als gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

Neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 15 december 2021 om 19 uur, die plaatsvindt in het ontmoetingscentrum Hoeve Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te 1930 Zaventem

 

Artikel 2:

Beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van Interza van 15 december 2021:

1)     Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

2)     Goedkeuring van de notulen van 16 juni 2021

3)     Begroting 2022– verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting – goedkeuring

 

Artikel 3:

Beslist om de mandaten te herhalen van de heren Christaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, als gemeentelijke vertegenwoordigers, zoals reeds bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en hen op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 23 november 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Verslag Commissie vrije tijd van 19 oktober 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. VERSLAG COMMISSIE VRIJE TIJD VAN 19 OKTOBER 2021

 

Feiten en context

         Op 19 oktober 2021 heeft de commissie vrije tijd een vergadering gehouden met als agendapunten:

          Agora - Huishoudelijk reglement aanpassingen

          Agora - retributiereglement aanpassingen