AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 23 november 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Kennisname ontslag raadslid - Cardon de Lichtbuer Dorothée

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Onderzoek en goedkeuring geloofsbrieven opvolger Pin Carine

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Eedaflegging raadslid - Mevrouw Pin Carine

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Politieraad - Installatie opvolger na ontslag raadslid Cardon de Lichtbuer

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Commissie bestuur en commissie patrimonium/omgeving - Vervanging lid ingevolge ontslag raadslid Cardon de Lichtbuer

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Commissie Omgeving/Patrimonium - Vervanging Voorzitter ingevolge ontslag raadslid Cardon de Lichtbuer

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Haviland Intercommunale  - Buitengewone algemene vergadering - 8 december 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 10 december 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Interza - Jaarvergadering -15 december 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Verslag Commissie vrije tijd van 19 oktober 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-Dominique 106 - 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-Pancrace 39 en 88 - 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Subsidies - Chiro BAM - 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Subsidies - Speelpleinen Kadee- Werkingstoelagen 2021

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Subsidies - Speelpleinen Diabolo - werkingstoelagen 2021

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Agora - Aanpassing huishoudelijk reglement

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Agora - Aanpassingen retributiereglement

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Haviland Wijk-werken - Verslag 23 september 2021

Publicatiedatum: 19/11/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 15/11/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 15/11/2021