AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 april 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 26 maart 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Financieel verslag 2023

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2023

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Verdeling dotatie PZ WOKRA - Schrijven aan CBS Wezembeek-Oppem

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Anglicaanse kerk - Woningvergoeding 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Woonmaatschappij - Algemene vergadering - 15 mei 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Poolstok - Algemene vergadering - 31 mei 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

EthiasCo cvba - Algemene vergadering - 13 juni 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Zefier - Jaarvergadering - 13 juni 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Iverlek - Algemene vergadering - 26 juni 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Subsidie - Cercle d'Art - Oléron 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Vrije Tijd - Aanstellen van dienstverlener voor externe hulp tijdens evenementen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Patrimonium- Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst – PPS project centrumontwikkeling site vredegerecht, private en publieke functies, gelegen in de gemeente Kraainem

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Wijk-werken - Jaarrapport 2023

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting van 26 maart 2024

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 22/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.