AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 september 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

 

Overzicht punten

Eedaflegging - financieel directeur

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Goedkeuring notulen van 20 juli 2021

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Opvolgingsrapportering 1° semester 2021 meerjarenplan

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Advies Lallemand Legros & Joyn in kader van het gebruik van de talen in bestuurszaken - Vlaamse Belastingsdienst en Vast Comité

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 7 september 2021- Mondmaskerplicht openbare gebouwen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 16 september 2021 - Huwelijken - Beperking aantal personen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

COVID-19 - Addendum samenwerkingsovereenkomst AZG

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Verslag Commissie vrije tijd

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Milieu – VLM – landinrichtingsproject Plateau van Moorsel – inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek – Overdracht van onroerende goederen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Lokaal Energie- en Klimaatpact - Intekenen pact

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 20/09/2021