BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 29 november 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 25 oktober 2022

 

Besluit

met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin), 2 onthoudingen (Françoise Devleeschouwer en Pierre Simon)

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 oktober 2022 goed.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Dagelijks Bestuur - Wijziging begrip

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 1 onthouding (Véronique Caprasse)

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen uit te voeren aan het begrip "dagelijks bestuur", zoals bepaald in de gemeenteraad van 23 april 2019:

         Wijziging:

      'Alle exploitatie-uitgaven binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan ingeschreven kredieten die onderworpen zijn aan de wetgeving op de overheidsopdrachten' vervangen door 'Alle exploitatie-uitgaven binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan ingeschreven kredieten';

      'Alle investeringsuitgaven van maximaal 30.000 EUR excl. BTW' vervangen door 'Alle investeringsuitgaven, niet gerelateerd aan prioritaire acties van maximaal 140.000 EUR excl. BTW';

         Toevoeging:

      Alle investeringsuitgaven gerelateerd aan prioritaire acties geformuleerd in het meerjarenplan 2020-2025.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Wijziging arbeidsreglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om de bijlagen 2, 4, 5 en 16 van het arbeidsreglement te wijzigen als volgt:

 

         Bijlage 2 - Beleid gebruik van dienstvoertuigen/bedrijfsvoertuigen meer bepaald artikel 3 - Doelgroep

 

De gemeente stelt de dienstvoertuigen kosteloos ter beschikking aan alle medewerkers.

 

Bedrijfsvoertuigen worden toegewezen aan de algemeen directeur en de financieel directeur.

 

wordt vervangen door

 

De gemeente stelt de dienstvoertuigen kosteloos ter beschikking aan alle medewerkers.

 

Bedrijfsvoertuigen worden toegewezen aan de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur.

 

         Bijlage 4 - Nuttige inlichtingen

 

Namens de vakorganisaties

ACV-Openbare diensten

De gewestelijk secretaris Vlaams-Brabant

Interne vakbondsafgevaardigden:

         Brigitte De Coster – 02 719 20 40

         Sylvie Gerin – 02 719 20 80

         Christel Van de Riet – 02 731 83 33

         Erik Van Aerde – 02 719 20 40

         Anne Dehertog -  02 719 20 40

 

wordt vervangen door

 

Namens de vakorganisaties

ACV-Openbare diensten

De gewestelijk secretaris Vlaams-Brabant

Interne vakbondsafgevaardigden:

         Brigitte De Coster – 02 719 20 40

         Christel Van de Riet – 02 731 83 33

         Anne Dehertog - 02 719 20 40

 

 

         Bijlage 5 - Uurroosters (De stamtijden werden verwijderd.)

 

wordt vervangen door:

 

De werkuren zijn als volgt vastgesteld:

 

         Rooster 1 – Glijdend uurrooster administratief medewerkers zonder loketfunctie (incl. de administratief medewerkers van het team zorg).

 

Dagen

Glijtijd

Totaal uren

Maandag

06u-20u

7u36

Dinsdag

06u-20u

7u36

Woensdag

06u-20u

7u36

Donderdag

06u-20u

7u36

Vrijdag

06u-20u

7u36

Zaterdag

 

/

Zondag

 

/

Totaal: 38 uren.

 

De continuïteit van de dienst en de dienstverlening primeert ten allen tijde. Het is de verantwoordelijkheid van individuele medewerkers om samen met de teamleden en de teamcoördinator te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening door onderling (werk-)afspraken te maken over o.a. aanwezigheid, permanentie en prestaties.

 

Het vrij uurrooster is een gunst en geen recht. De algemeen directeur kan op advies van de teamcoördinator of op eigen initiatief ook steeds het vrij uurrooster inperken bij misbruik of wanneer blijkt dat de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

 

         Rooster 2 –Glijdend uurrooster administratief medewerkers met loketfunctie

 

Dagen

Glijtijd

Totaal uren

Maandag

06u-20u

7u36

Dinsdag

06u-20u

7u36

Woensdag

06u-20u

7u36

Donderdag

06u-20u

7u36

Vrijdag

06u-20u

7u36

Zaterdag

 /

/

Zondag

/

/

Totaal: 38 uren.

 

Er wordt 1 uur dienstvrijstelling toegekend voor geleverde prestaties op dinsdag tijdens de loketuren tussen 18 uur en 20 uur.  Het totaal aantal te presteren uren bedraagt dan 37 uur per week voor een voltijdse tewerkstelling.

 

De continuïteit van de dienst en de dienstverlening primeert ten allen tijde. Het is de verantwoordelijkheid van individuele medewerkers om samen met de teamleden en de teamcoördinator te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening door onderling (werk-)afspraken te maken over o.a. aanwezigheid, permanentie en prestaties.

 

Het vrij uurrooster is een gunst en geen recht. De algemeen directeur kan op advies van de teamcoördinator of op eigen initiatief ook steeds het vrij uurrooster inperken bij misbruik of wanneer blijkt dat de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

 

         Rooster 4g wordt Rooster 4 h

 

         Toevoeging rooster 4g - Vast uurrooster poetsmedewerkers gemeente (scholen)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Dinsdag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Woensdag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Donderdag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Vrijdag

07u00 tot 13u00

/

6u00

Zaterdag

/

 

 

Zondag

/

 

 

 

Totaal: 38 uren

 

         Toevoeging rooster 6c - Cyclisch uurrooster technische medewerkers sporthal

 

Week 1

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u30

8u00

Dinsdag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u00

7u30

Woensdag

10u00 tot 14u00

14u30 tot 18u00

7u30

Donderdag

/

/

/

Vrijdag

/

/

/

Zaterdag

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u30 

7u30

Zondag

13u30 tot 18u00

18u30 tot 21u30 

7u30

 

Week 2

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u30

8u00

Dinsdag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u00

7u30

Woensdag

15u00 tot 19u00 of

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u00 of

19u30 tot 23u30

7u30

Donderdag

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u30

7u30

Vrijdag

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u30

7u30

Zaterdag

/

/

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

         Toevoeging rooster 7a - Vast uurrooster poetsmedewerkers (thuiszorg)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

8u00 tot 12u00

12u00 tot 16u00

8u00

Dinsdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 16u30

8u00

Woensdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 15u30

7u00

Donderdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 16u30

8u00

Vrijdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 15u30

7u00

Zaterdag

/

/

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

Op maandag gaat de wekelijkse werkvergadering door met de poetsmedewerkers. Dit wordt georganiseerd tijdens het middaguur en wordt als werktijd beschouwd.

 

         Toevoeging rooster 7b - Vast uurrooster poetsmedewerkers (thuiszorg)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

7u45 tot 11u45

12u00 tot 16u00

8u00

Dinsdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 16u15

8u00

Woensdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 16u15

8u00

Donderdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 15u15

7u00

Vrijdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 15u15

7u00

Zaterdag

/

/

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

Op maandag gaat de wekelijkse werkvergadering door met de poetsmedewerkers. Dit wordt georganiseerd tijdens het middaguur en wordt als werktijd beschouwd.

 

         Toevoeging rooster 8 - Vast uurrooster verzorgenden (thuiszorg)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Dinsdag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Woensdag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Donderdag

8u00 tot 12u30

13u00 tot 16u30

8u00

Vrijdag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Zaterdag

8u00 tot 12u00 of

9u00 tot 13u00

 

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

Op donderdag gaat de wekelijkse werkvergadering door met de verzorgenden.  Dit wordt georganiseerd tijdens het middaguur en wordt als werktijd beschouwd.

arbeidsreglemeVolgens een beurtrol en als de planning dit vereist wordt er gewerkt op zaterdagvoormiddag.  Deze uren worden de week nadien gerecupereerd.

 

         Bijlage 16 - Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)

 

Een aantal telefoonnummers van EHBO-verantwoordelijken werden gewijzigd door onder andere de introductie van Microsoft Teams.

 

Artikel 2:

Beslist 1 december 2022 vast te leggen als datum van inwerkingtreding van het aangepaste arbeidsreglement.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Wijziging rechtspositieregeling

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende artikels toe te voegen aan de rechtspositieregeling:

 

         Artikel 187bis.

 

De eindejaarstoelage kan op vraag van het personeelslid geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een theoretisch budget waarmee het personeelslid voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit kan kiezen, die gelijkwaardig zijn aan die van een eindejaarstoelage in geld zoals omschreven in het BVR en het BVR RPR O. In voorkomend geval is er geen of gedeeltelijk geen recht meer op de eindejaarstoelage.

 

Het theoretisch budget waarvan sprake is niet opeisbaar. De voordelen die het personeelslid vrij kiest binnen de grenzen van dit theoretisch budget, worden wel opeisbaar van zodra ze opgenomen worden in een individueel akkoord tussen het personeelslid en het bestuur. Bij gebrek aan een individueel akkoord, blijft het recht op de eindejaarstoelage onverkort van toepassing.

 

Het personeelslid moet zijn keuze om de eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk om te zetten maken op een moment dat er nog geen verworven rechten op die eindejaarstoelage bestaan. Wanneer het personeelslid kiest voor een gedeeltelijke omzetting van de eindejaarstoelage, vermindert hiermee het bruto bedrag van de eindejaarstoelage. Indien het theoretisch budget meer was dan nodig voor de gekozen voordelen, wordt het saldo aan het personeelslid overgemaakt na afhouding van de noodzakelijke bijdragen en uiterlijk op het tijdstip zoals bepaald in paragraaf 1. In voorkomend geval worden die teruggestorte gelden beschouwd als een gewone premie in geld.

 

De concrete modaliteiten over fietsmobiliteit worden uitgewerkt in de fietspolicy.

 

         Artikel 227.

 

§4. Het personeelslid kan vakantiedagen, die per kalenderjaar boven het minimum van 28 (als het recht op minimum 30 vakantiedagen is vastgesteld) dagen uitstijgen, omzetten naar een theoretisch budget welke aangewend kan worden ter bevordering van fietsmobiliteit. In voorkomend geval is er geen of gedeeltelijk geen recht meer op de bijkomende vakantiedagen.

 

De in het eerste lid vermelde vakantiedagen kunnen worden omgezet in een theoretisch budget waarmee het personeelslid andere voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit kan kiezen, die gelijkwaardig zijn aan die van een vakantiedag zoals omschreven in het BVR en het BVR RPR O.

 

Het personeelslid moet zijn keuze maken om een of meerdere bijkomende vakantiedagen om te zetten ten laatste op de laatste werkdag van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit worden aangevraagd.

Het theoretisch budget waarvan sprake in voorgaande lid is niet opeisbaar. De voordelen die het personeelslid vrij kiest aan de hand van dit theoretisch budget, worden wel opeisbaar van zodra ze opgenomen worden in een individueel akkoord tussen het personeelslid en zijn bestuur. Bij gebrek aan een individueel akkoord, blijft het recht op de vakantiedagen onverkort van toepassing.

 

De concrete modaliteiten over fietsmobiliteit worden uitgewerkt in de fietsmobiliteitspolicy.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om volgende artikels van de rechtspositieregeling te wijzigen:

 

         Artikel 301.

 

§1. Voor prestaties op weekdagen bovenop de uurregeling die niet als overuren beschouwd worden in de zin van deze rechtspositieregeling, heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling:

 

- van 75% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 22u00 en 6u00;

- van 100% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 20u00 en 22u00 of tussen 6u00 en 7u30.

 

§2. Voor prestaties op weekdagen bovenop de uurregeling die niet als overuren beschouwd worden in de zin van deze rechtspositieregeling, heeft het personeelslid met verplichte stamtijden recht op dienstvrijstelling:

 

- van 50% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tot 20u00;

 

§3. Toezichters krijgen per dag prestatie 5 minuten extra dienstvrijstelling toegekend.  Deze worden toegevoegd aan het op te nemen verlof.

 

wordt vervangen door:

 

§1. Voor prestaties op weekdagen bovenop de uurregeling die niet als overuren beschouwd worden in de zin van deze rechtspositieregeling, heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling:

 

- van 75% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 22u00 en 6u00;

- van 100% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 20u00 en 22u00.

 

§2. Toezichters krijgen per dag prestatie 5 minuten extra dienstvrijstelling toegekend.  Deze  worden toegevoegd aan het op te nemen verlof.

 

Artikel 3:

Beslist om 1 december 2022 als datum van inwerkingtreding vast te leggen vermits dit noodzakelijk is voor de goede uitvoerbaarheid van de artikels rond fietsmobiliteit.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Fietslease - Fietspolicy

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Beslist de fietspolicy, als bijlage bijgevoegd en deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Jaarvergadering - Interza

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis voor de uitnodiging van de jaarvergadering van Interza op woensdag 14 december 2022 om 19 uur in de zaal de Maalderij, Walenhof 17 te Sterrebeek.

 

Artikel 2:

De heren Christiaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, aangeduid als vertegenwoordigers  van de gemeente Kraainem in vergadering van de gemeenteraad op 26 februari 2019, krijgen het mandaat om namens het lokaal bestuur Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van 14 december 2022:

1)     Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

2)     Goedkeuring van de notulen van 28 september 2022

3)     Goedkeuring van het budget 2023 en van de vennotenbijdrage

4)     Aktename vervanging raadgevend bestuurder

5)     Varia

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

BAV - Haviland 14 december 2022

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis voor de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv op woensdag 14 december 2022 om 18 uur in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

 

Artikel 2:

Mevrouw Carine Pin, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem in vergadering van de gemeenteraad op 23 november 2021, krijgt het mandaat om namens het lokaal bestuur Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022:

I. Notulen van de Algemene Vergadering van 22 juni 2022: goedkeuring (een exemplaar van          deze notulen werd op 4 juli 2022 aan de deelnemers bezorgd.)

II. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2023 (art. 34)

III. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring

IV. Varia.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

IOED - Erkenningsaanvraag

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de naam van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ te wijzigen naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ en dit aldus in de statuten op te nemen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel tot deze projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ indien zij dit vragen en aldus in de statuten van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ het werkingsgebied uit te breiden tot het grondgebied van 12 gemeenten (Asse, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst).

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de inbreng van de activa van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ bij deze van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist het ontwerpbeleidsplan 2024-2026 goed te keuren en akkoord te gaan met de erkenningsaanvraag voor een ‘Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) zoals die ten laatste op 15/01/2023 vanuit de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Patrimonium - PPS project- site Vredegerecht

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 11 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het bestek met nummer 2022/ Leveren van juridisch advies en begeleiding bij de opmaak van PPS project -site Vredegerecht”, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- GD+A advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen;
- Uniqum, Beneluxpark 15 te 8500 Kortrijk;
- Wim Rasschaert advocatenkantoor, Desire De Wolfstraat 18 te 9300 Aalst.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op 2020-2025 op GE/21400000/019000-IPPRIOR3210 (actieplan 3-2) (actie 3-2-10).

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Openbare Werken- A. Bracke-Begijnhof-Niemegeers

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 11 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

 

Artikel 1:

De gemeentraad beslist om het bestek met nummer 2022/ Heraanleg Brackestraat, Begijnhofstraat en Niemegeersstraat goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/22500000/020000-IPPRIOR121 (actieplan 1-2) (actie 1-2-1)/voetpaden en GE/22400000/020000 (actieplan 1-2) ( actie 1-2-3) /wegenis.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Parkeerbeleid

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 11 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het retributiereglement van het parkeerbeleid 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020, als volgt aan te passen:

        Artikel 5 te vervangen door:

 De kosten worden als volgt vastgelegd:

 - 1ste aanmaning 10 dagen na retributie: 6€ bijkomende kost (i.p.v. 5€)

 - 2e aanmaning 15 dagen na eerste aanmaning: 15€ bijkomende kost (i.p.v. 10€)

 - Deurwaarder 15 dagen na 2e aanmaning: 15€ bijkomende kost

 

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om het tarief aan de parkeerautomaten en de applicatie van betaling tot een maximum van 4 uur te beperken niet aan te passen.

 

Artikel 3:

Een gecoördineerde versie van het retributiergelement van het parkeerbeleid 2021-2025 wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Hoeve Van Deuren - Parkeerplaats

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 4 nee-stemmen (Véronique Caprasse, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon en Alain Van Herck), 7 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om tijdens de werken aan de Hoeve Van Deuren de gereserveerde parkeerplaatsen ter hoogte van het gemeentehuis vrij te maken.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Motie - Benoeming burgemeesters

 

Besluit

Amendement

met eenparigheid der stemmen

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om de andere gemeenten met faciliteiten te raadplegen, op basis van de bovenstaande uitspraken van het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa, inzake een eventuele motie gericht aan de Vlaamse Regering in verband met de benoeming van burgemeesters.

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 05/12/2022