AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 augustus 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2022

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2022-2

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag 21 juni 2022

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Kennisname - Agentschap Binnenlands Bestuur - Vernietiging van de beslissing van 26 april 2022 houdende de wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Advies gemeenteraad

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Arbeids- en schoolreglement 2022

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Diabolo - Arbeidsreglement en schoolreglement 2022

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Opheffing reglement - Gemeentelijke Sportinfrastructuur Kraainem

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Reglement gemeentelijke sporthal Kraainem

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Kasteel Jourdain - Aanpassing reglement Kasteel Jourdain

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Agora - Aanpassing retributiereglement

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Reglement - Verhuur lokalen van de scholen - Aanpassing

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Reglement - Huur materiaal of toestellen - Aanpassing

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Omgeving - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kraainem

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

De Watergroep - Nieuwsbrief juni 2022

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Interza - Verslag bestuurder van het tweede semester - Dienstjaar 2021

Publicatiedatum: 26/08/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 19/08/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 19/08/2022