AGENDA VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 juni 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 31 mei 2022

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2021

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2022-1 - goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Organisatiebeheersing - Rapportering 2021

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

P&O - Functiebeschrijving adjunct-algemeen directeur

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Behandeling formeel collectief verzoek - psychosociale risicoanalyse - RAPSY - resultaten vragenlijst

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Aanpassing reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Reglement voor subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Brabantse Kouters Oost - Werking 2021-2022 - Goedkeuring jaarrekening 2021 - activiteitenverslag 2021 - planning 2022 en begroting 2022 van de projectvereniging

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Logo Zenneland - Verslag van de vergadering van 22 april 2022

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Commissie bestuur - Verslag van de vergadering van 7 juni 2022

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Verslag aanpak Oekraïnecrisis

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Goedkeuring 'missie/visie'-tekst van het Huis van het Kind

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpstatuten en ontwerp huishoudelijk reglement van het Huis van het Kind Kraainem

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Elk zijn Huis - Verslag algemene vergadering van 19 mei 2022

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Zefier - Verslag Jaarvergadering van 9 juni 2021

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

VVOG - Algemene vergadering van 2 juni 2022

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Orde van Malta met betrekking tot de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 20/06/2022