AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 4 juni 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 28 mei 2024

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Klimaat – Gemeentelijk Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) - Goedkeuring - Europese Commissie

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/030 - Begoniaslaan - Verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/042 - Tulpenstraat - Functiewijziging van tandartspraktijk naar wonen

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/018 - Jules Adantstraat - Aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de voortuin

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/038 - Koningin Astridlaan - Regularisatie structurele binnenwerken, raamopeningen achtergevel en dakkapel

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

M/OMV/2024/71 - Glycienenlaan - regularisatie van een binnentrap

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Damhertenlaan

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop - Aanbiedingsdossiers

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Begraafplaats - Concessies - Aanvraag verlenging

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Begraafplaats - Concessies - Verlengingen

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Oninbare vorderingen

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 04/2024

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Gemeente Kraainem/Sit Media - AJ 2021 (22/2348/A) - vonnis Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel van 15 mei 2024

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Ontmoetingscentrum OCMW - Participatie naamgeving

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Flanders Classics - Bevoorrading peloton Gordel - 1 september 2024

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Vrijstelling retributie Agora - ALMA theatre group - 03/02/2025 - 09/02/2025

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Reglement kasteel Jourdain - Aanpassing - Toevoeging serre-oranjerie

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Erkenning van vereniging - Team Sport Educ

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Facility - Raamovereenkomst - Aanstellen van een dienstverlener voor ongediertebestrijding en preventie - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden - Goedkeuring vorderingsstaat

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Omgeving - Aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op gemeentewegen voor de periode 2021-2024 - Goedkeuring offerte voor het aanbrengen van wegmarkeringen /2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Rioleringswerken Molenstraat - Steenweg op Zaventem - Herwerkt aanbestedingsverslag

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Voertuigen op het voetpad - Bosstraat

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Sint-Pancratiuslaan - Parkeerstrook

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Koningin Astridlaan ter hoogte van nummer 180 - Parkeren toegelaten

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend Reglement - Invoeren B22 verkeersborden ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Nutswerken - Kraainemlaan

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Wegeniswerken - Hebronlaan

Publicatiedatum: 31/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.