AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 7 juni 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 31 mei 2022

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Switch van CRAB naar adressenregister - ontwikkelingsfase

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/074 - Slopen van de bestaande veranda voor het oprichten van een nieuwe veranda - Sint-Antoniuslaan

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/014 - Vellen van bomen - Fazantenlaan

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/025 - Verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning - Stokkelstraat

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/029 - Verbouwen van een halfopen bebouwing - Capucienenlaan

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Vergunningenregister - Vermoeden van vergunning - Hoogvorstweg

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Patrijzenlaan

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 04/2022

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Klacht ABB - beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2022 betreffende de Thaigo Muay Thai Gym

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Brief Vlaamse Kickboks Muaythai Organisatie - dossier Thaigo Muaythai Gym

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Antwoord klacht over de goedkeuring van de aanpassing van het huishoudelijk reglement op de gemeenteraad van 26 april 2022

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Aankoop en levering van voedingswaren - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Zwemlessen - Gemeentescholen 2022-2023 -  Prijsverhoging gebruik zwembad Castle Club te Wezembeek-Oppem

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Kennisname verslag van de vergadering van het managementteam van 30 mei 2022

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Jaarverslag ADA - jumelage

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Erkenning van vereniging - Serre-Atelier

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Sport - Kraainem Tennis Club - Verzoek tot afwijking op het huishoudelijk reglement

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Varia - Kampioenstitel Handball Club Kraainem  - Receptie 23 juni 2022

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpstatuten en ontwerp huishoudelijk reglement van het Huis van het Kind Kraainem

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Goedkeuring van de samenwerking tussen het Huis van het Kind en de uitbetalings-actoren van het groeipakket

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Verkoop van onroerend goed - voertuigen

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding openbare verlichting ter hoogte van de Vredeplaats.

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding openbare verlichting in de A. Brackestraat en omgeving.

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit: Aanvullend reglement - Intrekking parkeerplaats mindervaliden - Seringenstraat

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Onderbreking Lijsterbessenbomenlaan,tussen Oudstrijderslaan en K.Verhaegenlaan, op 9 juli 2022

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Septemberfeesten 11 september 2022

Publicatiedatum: 03/06/2022