AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 14 mei 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen vergadering 7 mei 2024

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/016 - Sijsjeslaan - Uitbreiden van een bestaande woning en vellen van een boom

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/025 - Bosdallaan - vellen van 9 bomen in de achtertuin

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/036 - Oppemlaan - regularisatie verschillende verbouwingen (o.a. dakkapel en zolderkamer)

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop - aanbiedingsdossiers

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Terugbetaling waarborg OMV/2020/190

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Burgerzaken- Begraafplaatsen - aanstellen van een leverancier voor het uitvoeren van individuele ontgravingen - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Verdeling dotatie PZ WOKRA - Schrijven aan CBS Wezembeek-Oppem

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - KNA - 100 jaar KNA - zaterdag 28 september 2024

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Vrijstelling retributie - Agora - The Masquerade - 6 juli 2024

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Subsidie - Aanvraag bijkomende subsidie - Scouts - Afvalhok

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan- Honnekinberg en deels schoolomgeving) - Goedkeuring vorderingsstaat 6

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement - Patronaatstraat 10 (parking sporthal) - elektrische laadpaal

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het wegverkeer - Mindervalide parkeerplaats - Begijnhofstraat 32

Publicatiedatum: 10/05/2024
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad van 28 mei 2024

Publicatiedatum: 10/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.