AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 18 juni 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 11 juni 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Hebronlaan - Opmeting reliëf verkaveling - Resultaat opmeting

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop - aanbiedingsdossiers

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2023/180 - Sint-Antoniuslaan - bouwen van een vrijstaande woning

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/021 - Steenweg op Mechelen - Q8 - hernieuwing milieuvergunning

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/024 - Bommaertlaan - regularisatie van enkele stedenbouwkundige handelingen die werden uitgevoerd zonder vergunning

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Bloemengaarde

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Aanvraag begraving - Begraving met gezelschapsdier

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Rustpensioen - administratief medewerker - 1 mei 2025

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Afname raamovereenkomst Vlaamse Overheid voor diensten voor opleidingen coaching en mentoring, en coachende vaardigheden

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Agentschap voor Binnenlands Bestuur - ambtshalve opvraging dossier oproepingsbrieven verkiezingen 9 juni 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Vrije Tijd - Aanstellen van dienstverlener voor externe hulp tijdens evenementen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Toerisme Vlaams-Brabant - Toetreding convenant - Inhoud promotiefilmpje

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - VZW De Rand - Ezelsoor en circus-theatervoorstelling - vrijdag 6 september 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Unité scoute Saint Pancrace - Heropstart scoutsweekend september 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Agora - Aanvraag afwijking openingstijden - The New Inn - 31 december 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Serre-oranjerie - Aanvraag uitzondering New Inn - 23 juni 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Serre-orangerie - Aanvraag uitzondering - Oppenheimer – 29 juni 2024

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Melding tennisvelden - KTA tennisschool

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Kalenders sporthal 2024-2025

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw ontmoetingscentrum met woongelegenheden - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement - Koningin Astridlaan 340 - elektrische laadpaal

Publicatiedatum: 14/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.