AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 21 mei 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 14 mei 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Milieu – Oriënterend bodemonderzoek – Stortplaats – Omgeving sporthal – Patronaatstraat - Kredietverschuiving

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Baron Albert D’Huardlaan

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Koningin Astridlaan

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Ligusterslaan

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

M/OMV/2024/053 - Koningin Astridlaan - regularisatie van meldingsplichtige handelingen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OMV/2023/091 - Besluit van de deputatie - verzaking beroep - Emiel Bricoutlaan 61

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

SA/2024/01 - Bestemmingswijziging van kantoor naar wonen en handel - Oudstrijderslaan 11

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

OMV/2023/015 - Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Steenweg op Mechelen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Pancratius - Jaarrekening 2023

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - Jaarrekening 2023

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Versterking team omgeving

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Terbeschikkingstelling van administratieve ondersteuning team omgeving - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Subsidie - Toekenning subsidie Jeugd en Vorming 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Comité des Parents du Sacré-Coeur de Stockel - Fancy Fair 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Ouderraad OLV Onbevlekt Evere - ADEPS wandeling - 2 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Cultuurraad - Vlaanderen Feest

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Vrijstelling retributie - Agora - The Masquerade - 6 juli 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Restauratie orgel van de Sint-Pancratiuskerk - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden - Goedkeuring vorderingsstaat 18

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Rioleringswerken Molenstraat - Steenweg op Zaventem

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - AWV - structureel overleg 20 feb 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het wegverkeer - Frans Cloetensstraat woonerf en 30 km/u

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Dag van de buren - 31 mei 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit: Motie Gemeenteraad - 4-armen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel (FWOB) - aangepaste projectnota

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Lokale economie - Delhaize - Vergunning reclamevoertuig

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.