AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 17 mei 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 10 mei 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/059 - Interne structurele werken - Kapellelaan

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OMV/2021/175 - Lidl Kraainem - Koningin Astridlaan

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OMV/2021/206 - nieuwbouw van 5 eengezinswoningen - Grensstraat en Kraainemlaan

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OMV/2022/015 - Heraanleg van een tuinzone en het vellen van bomen - Bosdallaan

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OMV/2022/016 - Wijzigingsbesluit - Baron Albert d'Huartlaan

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

1998/46B Stedenbouwkundige vergunning Tulpenhof - aanvaarding inplanting Tulpenhof

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Hertenlaan

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Kennisname jaarrekening 2021

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - Budgetwijziging 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Aanwerving - Adviseur mobiliteit B4-B5 - Weigering aanbod

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

P&O - Terbeschikkingstelling deskundige ondersteuning omgevingsambtenaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Rustpensioen - Toezichter De Klimboom

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Klacht over de goedkeuring van de aanpassing van het huishoudelijk reglement op de gemeenteraad van 26 april 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Aanvraag overleg sportraad

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Goedkeuring 'missie/visie'-tekst van het Huis van het Kind

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Noodplanning - Agora - bijkomend opvangcentrum

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Heraanleg Jules Adantstraat tussen de Koningin Astridlaan en de Wezembeeklaan - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening - Plaatsen Signalisatie - Dennenlaan - Op 27 mei 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad van 31 mei 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022