AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 11 juni 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 4 juni 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Vergaderingen college van burgemeester en schepenen  - Vakantieperiode

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/026 - Haagdoornenlaan - Renoveren en isoleren van de bestaande gevels

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/035 - Koningin Astridlaan - wijzigen van raamopeningen in de voorgevel

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/045 - Baron Albert d'Huartlaan 276 - Bouwen van een HS-cabine en vellen van bomen

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/055 - Bosdallaan 11 - Vellen van een zieke boom

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Bruiloften - Viering 15 juni 2024 of 18 juni 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Waarneming hogere functie - waarnemingstoelage

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Terbeschikkingstelling van administratieve ondersteuning team omgeving - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Kennisname van het verslag van het managementteam van 2 mei 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Aanvraag ophangen affiches - Notre Dame de la Trinité - rommelmarkt

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Ceremoniële plechtigheid - Te Deum 21 juli - Samenwerking Wezembeek-Oppem

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Erkenning van vereniging - Team Sport Educ

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Serre-oranjerie kasteel Jourdain - Aanvraag uitzondering - New Inn - 23 juni

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Sporthal - Stage-aanvragen zomer 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Huur turnzaal Diabolo - HC Kraainem - september 2024 tot en met juni 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Huur turnzaal Diabolo - Dos & Harmonie -  september 2024 t.e.m. juni 2025

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Huur refter Diabolo - zaterdag 14 september 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Huur refter Diabolo - zaterdag 9 november 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Nutswerken - Bosdallaan 67

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Dakwerken - K. Verhaegenlaan 29

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - A. Lenaertsstraat 11 -  Plaatsen van een kraan n.a.v. zwembadinstallatie 20 juni 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad van 25 juni 2024

Publicatiedatum: 07/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.