BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 11 juni 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 4 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 4 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Vergaderingen zomermaanden

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens de zomermaanden vergadering te houden op:

 

Juli

Augustus

2

13

9

27

16

 

30

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/026 - Haagdoornenlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door Jean Hannaert, wonende te Haagdoornenlaan 2 te 1950 Kraainem, voor het renoveren en het isoleren van de bestaande gevels van de woning gelegen te Haagdoornenlaan 2 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 378W3 met projectnummer OMV_2024031717.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/035 - Koningin Astridlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarden te verlenen voor de aanvraag ingediend door de heer Jacem Seyam, wonende te Andalousiëlaan 10/12 te 1140 Evere, voor het wijzigen van de raamopeningen in de voorgevel van de praktijk voor osteopathie gelegen te Koningin Astridlaan 272 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 93E met projectnummer OMV_2024033374. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarden na te leven:

        De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 18 mei 2024 moeten stipt worden nageleefd.

        De voorwaarden uit het toegankelijkheidsadvies van INTER van 14 mei 2024 moeten stipt worden nageleefd.

        De voorwaarden uit het advies van de Watergroep/Riopact van 27 mei 2024 moeten stipt worden nageleefd.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/045 - Baron Albert d'Huartlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door de heer Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV, gevestigd te Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, voor het bouwen van een HS-cabine in metselwerk en het vellen van vier bomen voor het perceel gelegen te Baron Albert d'Huartlaan 276 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 73B10 met projectnummer OMV_2024050470. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarden stipt na te leven:

         De voorwaarden gesteld in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer d.d. 15/05/2024 moeten stipt worden nageleefd.

         De voorwaarden gesteld in het advies van de brandweer d.d. 18/05/2024 moeten stipt worden nageleefd.

         Met betrekking tot de groenaanleg rondom de nieuwe cabine en in navolging van de bomen die geveld worden, moeten volgende voorwaarden worden nageleefd:

         De vier bomen kunnen worden verwijderd onder de voorwaarde dat deze worden vervangen door 100 m² inheemse heesters (bvb. Corylus avellana, Ilex aquifolium, Prunus padus, Cornus mas, Cornus sanquinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rosa arvensis, Rosa canina, Viburnum opulus.

         De groenaanleg rondom de HS cabine dient te gebeuren met groenblijvende planten.

         De locatie van de inheemse heesters kan vrij worden gekozen op het perceel.

         Zowel de aanplanting van de 100 m² inheemse heesters, als deze van de haag die rondom de nieuwe cabine wordt voorzien, m.u.v. de voorgevel (zijde deuropening), dient te gebeuren uiterlijk binnen het eerste plantseizoen na realisatie van de nieuwe cabine. Het haagplantsoen dat wordt aangeplant moet daarbij een minimale hoogte hebben van 1,50 meter.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/055 - Bosdallaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarde te verlenen voor de aanvraag ingediend door de heer Jean-Philippe Noblet, wonende te Bosdallaan 11 te 1950 Kraainem, voor het vellen van een zieke boom en nadien uitvoeren van een heraanplanting in de tuin van de woning gelegen te Bosdallaan 11 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 72T5 met projectnummer OMV_2024065535. De bouwheer is ertoe gehouden om na het vellen van de betreffende boom te voorzien in een heraanplanting die voldoet aan volgende voorwaarden:

         Er wordt voorzien in de heraanplanting van:

         1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 uit de categorielijst 1.

         of 2 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige bomen in plantmaat min. 14/16 uit de categorielijst 2.

         De locatie van de bomen kan vrij worden gekozen in de tuin rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         De categorielijsten met de klimaatbestendige bomen zijn terug te vinden op de website www.kraainem.be onder de rubriek van de bomen.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Bruiloften - Viering 15/06/2024 of 18/06/2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan volgende echtparen de premie van 100 euro te storten op hun bankrekeningnummer in het kader van hun gouden bruiloft:

         Dicker Georges - Hissel Chantal

         Delvigne Alain - Hermans Josette

         Veys Daniel - Cordemans Lydia

         Schoonejans Francis - Daelman Jenny

         de Kerchove d'Exaerde Eric - Liénart Chantal

         Huge Jacques - Geulette Patricia

         Colin Michel - Vanlint Martine

         Pillaert Jean - Bastin Marguerite

         Van Weyenberg Edmond - Kesteloot Françoise

         Trice Gerald - Antoniou Marie

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan volgende echtparen de premie van 150 euro te storten op hun bankrekeningnummer ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft :

         Borrens Achille - Van Wulpen Annie

         Verwimp Alfons - Verheyden Francine

         De Clercq Maxime - Godaert Nicole

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan volgende echtparen de premie van 250 euro te storten op hun bankrekeningnummer ter gelegenheid van hun briljanten bruiloft :

         Wolff Gisbert - Rimmel Kerttu

         Walschaerts Jean - Rummens Jeannine

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan volgend echtpaar de premie van 400 euro te storten op hun bankrekeningnummer ter gelegenheid van hun platina bruiloft:

         Mels Jozef - Helpens Elisabeth

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat volgende echtparen hun wens hebben geuit om deel te nemen aan de collectieve viering van zaterdag 15 juni 2024 om 11 uur:

         Veys Daniel - Cordemans Lydia

         Van Weyenberg Edmond - Kesteloot Françoise

         Trice Gerald - Antoniou Marie

 

Artikel 6:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat volgende echtparen hun wens hebben geuit om deel te nemen aan de collectieve viering van dinsdag 18 juni 2024 om 18.30 uur:

         Delvigne Alain - Hermans Josette

         Walschaerts Jean - Rummens Jeannine

 

Artikel 7:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat volgend echtpaar een delegatie van het college van burgemeester ten schepenen thuis wenst te ontvangen op zaterdag 29 juni 2024 om 11.45 uur :

         de Kerchove d'Exaerde Eric - Liènart Chantal.

 

Artikel 8:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat een delegatie van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zal zijn op zaterdag 15 juni 2024 om 11 uur bestaande uit volgende schepenen:

         Bertrand Waucquez

         Elisabeth de Foestraets-d'Ursel

         Marie-France Constant

         Johan Forton

 

Artikel 9:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat een delegatie van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zal zijn op dinsdag 18 juni 2024 om 18.30 uur bestaande uit volgende schepenen:

         Bertrand Waucquez

         Elisabeth de Foestraets-d'Ursel

         Marie-France Constant

         Johan Forton

 

Artikel 10:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat een delegatie van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zal zijn op het bezoek aan huis op zaterdag 29 juni 2024 om 11.45 uur:

         Bertrand Waucquez

         Elisabeth de Foestraets-d'Ursel

         Johan Forton

 

Artikel 11:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wens van volgende echtparen om opgenomen te worden in het gemeenlijk informatieblad met hun huwelijksdatum:

         de Kerchove d'Exaerde Eric - Liènart Chantal - Gouden Bruiloft - 31/01/1974

         Borrens Achille - Van Wulpen Annie - Diamanten Bruiloft - 02/05/1964

 

Artikel 12:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wens van volgende echtparen om opgenomen te worden in het gemeentelijk informatieblad met hun huwelijksdatum en foto:

         Delvigne Alain - Hermans Josette - Gouden Bruiloft - 12/10/1973

         Veys Daniel - Cordemans Lydia - Gouden Bruiloft - 01/10/1973

         Dicker Georges - Hissel Chantal - Gouden Bruiloft - 20/10/1973

         Wolff Gisbert - Rimmi Kerttu - Briljanten Bruiloft - 25/05/1959

         Van Weyenberg Edmond - Kesteloot Françoise - 04/05/1974

         Trice Gerald - Antoniou Marie - 11/05/1974

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Waarneming hogere functie

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Terbeschikkingstelling van adm. ondersteuning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht “Terbeschikkingstelling  van administratieve ondersteuning team omgeving” wordt gegund aan de firma met de enige offerte, Public Staffing, Steenweg op Deinze 154 te 9810 Nazareth tegen het nagerekende offertebedrag van 20 873,36 euro (incl. 21% btw) voor de duur van drie maanden, van 10 juni 2024 tot en met 9 september 2024.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025, GE/61310002/011200.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Kennisname verslag managementteam 2 mei 2024

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Aanvraag ophangen affiches rommelmarkt

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen toelating te geven om de affiches voor de jaarlijkse rommelmarkt van de school Notre Dame de la Trinité te verspreiden vanaf 19 augustus 2024 tot en met 8 september 2024 in straten/lanen en ter hoogte van kruispunten te Kraainem aangezien er gedurende diezelfde periode nog 2 andere rommelmarkten plaatsvinden op grondgebied Kraainem (GBS De Klimboom en rommelmarkt septemberfeesten).

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Ceremoniële plechtigheid - Te Deum 21 juli

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar opnieuw samen met de gemeente Wezembeek-Oppem het Te Deum op 21 juli te organiseren.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bloemen neer te leggen bij het monument.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Erkenning van vereniging - Team Sport Educ

 

Besluit

met 5 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton), 1 onthouding (Marie-France Constant)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot erkenning van Team Sport Educ in te willigen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Team Sport Educ wordt beschouwd als een sportvereniging die zich niet zal aansluiten bij een Kraainemse sportraad.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Serre-oranjerie - aanvraag uitzondering - New Inn

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de New Inn toelating te geven om de serre-orangerie te gebruiken op 23 juni 2024.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Sporthal - Stage-aanvragen zomer 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de volgende verenigingen stages mogen organiseren in de sporthal volgens onderstaande afspraken:

 

Sportkra: 19 - 22 augustus 2024, van 9 uur tot 16 uur

Te betalen: € 126 + € 175 waarborg

Sporthal - halve zaal

 

Team sport educ: 19 - 22 en 26 - 29 augustus 2024, beide periodes van 9.30 uur tot 15.30 uur

Te betalen: € 216 + € 175 waarborg

Sporthal - halve zaal

 

Les copains du sport, onderdeel van BATD: 26 - 30 augustus 2024, van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur

Te betalen: € 465 + €175 waarborg

Sporthal - halve zaal

 

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in het kader van hun stages, Les copains du sport tussen 19 en 23 augustus 2024 van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur gebruik mogen maken van de polyvalente zaal van de Agora, 1 lokaal boven en de foyer wanneer deze niet in gebruik is door Resto&Co. De vereniging dient € 3850 + € 650 waarborg te betalen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen benadrukt aan de vereniging Les copains du sport dat er in de Agora enkel rustige sporten gedaan mogen worden en dat er ten allen tijde voorzichtig omgegaan moet worden met de materialen in de zalen. Bij eventuele schade zal er een deel van de waarborg ingehouden worden en indien deze niet toereikend is, zal er extra gefactureerd worden.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Huur turnzaal Diabolo - HC Kraainem

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan HC Kraainem om de turnzaal van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo te huren, elke zaterdag van 10.30 uur tot 12 uur van september 2024 tot juni 2025, voor de psychomotorische afdeling van de club mits betaling van de huur van € 10 per uur en een waarborg van € 150.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Huur turnzaal Diabolo - Dos & Harmonie

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan Dos & Harmonie om de turnzaal van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo te huren op volgende data van 18.15 uur tot 21.15 uur mits betaling van de huur van € 10 per uur:

         Maandag 9, 16, 23 en 30 september 2024;

         Maandag 7 en 14 oktober 2024;

         Maandag 4, 18 en 25 november 2024;

         Maandag 2, 9 en 16 december 2024;

         Maandag 6, 13, 20 en 27 januari 2025;

         Maandag 3, 10 en 17 februari 2025;

         Maandag 10, 17, 24 en 31 maart 2025;

         Maandag 14 april 2025;

         Maandag 12, 19 en 26 mei 2025;

         Maandag 2, 16 en 23 juni 2025.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Huur refter Diabolo - 14 september 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven om de refter van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo te huren op zaterdag 14 september 2024 van 12 uur tot 20 uur voor een familiefeest mits betaling van de huur van 250 euro en een waarborg van 150 euro.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om vanaf 22 uur het volume van de muziek te beperken om de omwonenden niet te storen.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Huur refter Diabolo - 9 november 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven om de refter van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo te huren van zaterdag 9 november 2024, 18 uur, tot zondag 10 november 2024, 1 uur 's ochtends, voor een familiefeest mits betaling van de huur van 100 euro en een waarborg van 150 euro.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om vanaf 22 uur het volume van de muziek te beperken om de omwonenden niet te storen.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma RENOTEC, Acaciastraat 14C te 2240 Geel, van 14 juni 2024 tot en met 21 juni 2024, ter hoogte van Bosdallaan 67 te Kraainem.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door de verkeersborden C3 (met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer/excepté circulation locale).

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aannemer om de omwonenden tijdig en in het Nederlands en het Frans op de hoogte te brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma DAK-O-TOIT BV, Hoge Buizen 31 1980 Eppegem, van 17 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 ter hoogte van Karel Verhaegenlaan 29 te Kraainem.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door

middel van de verkeersborden A19, A31, D1, E3 borden met bijhorende pijlen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het plan, als bijlage gevoegd bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aannemer om de omwonenden tijdig en in het Nederlands en het Frans op de hoogte te brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma Piscine Services, Grand Rue du Double Ecot 16 te 1380 Lasne, op 20 juni 2024 ter hoogte van A. Lenaertsstraat 11 te Kraainem.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door de verkeersborden C3, D1, A31, F5c, F41, C3, C31.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aannemer om de omwonenden tijdig en in het Nederlands en het Frans op de hoogte te brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 22/06/2024
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad  25 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende agendapunten aan de voorzitter van de gemeenteraad door te geven ter agendering op de volgende gemeenteraad, op dinsdag 25 juni 2024:

Openbare vergadering:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering van 28 mei 2024
 2. Aanpassing meerjarenplan 2024/1 - Goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025
 3. Algemeen Politiereglement - Actualisatie
 4. Reglement kasteel Jourdain - Aanpassing - Toevoeging serre-oranjerie
 5. Diabolo - Arbeidsreglement
 6. Kerkfabriek Sint-Dominicus - rekening 2023
 7. Kerkfabriek Sint - Pancratius - rekening 2023
 8. Evaluatie decretale graden - algemeen directeur - vaststelling evaluatiecriteria
 9. Milieu - GAS-vaststellers - Interza – Aanstellingen
 10. Brabantse Kouter - Werking 2023-2024
 11. Algemene vergadering Logo Zenneland - Kennisname verslag
 12. Lokale verkiezingen 2024 - verkiezingspropaganda
 13. Bulletin der schriftelijke vragen
 14. Mondelinge vragen vorige zitting van 28 mei 2024
 15. Mondelinge vragen
Publicatiedatum: 22/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.