AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 2 juli 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 25 juni 2024

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 05/2024

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

De Klimboom - Openluchtklassen - Zeeklassen 2026 - Derde leerjaar

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Participatieproject: naam ontmoetingscentrum

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Septemberfeesten - 8 september 2024

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Unités Scoutes et Guides Saint-Dominique - Soirée de fin des camps 31 juli 2024

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Huren, leveren en plaatsen van kerstverlichting voor de periode 2024-2025-2026-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Facility - Raamovereenkomst TMVS - Aanvraag afname - Onderhoud liften

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Aankoop van een zero-turn maaier met onderhoud en herstellingen voor de periode van vijf jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Hebronlaan - Aanpassing ontwerp

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Depot - Aankoop van twee lichte bestelwagens met onderhoudscontract en herstellingen voor de periode van vijf jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Boomgaarstraat 18 - periode van 8 juli tot en met 12 juli 2024

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het wegverkeer - Mindervalide parkeerplaats - Karel Verhaegenlaan 7

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Rhododendronslaan 4-16

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Diabolo - Openluchtklassen - Han-sur-Lesse - Zesde leerjaar

Publicatiedatum: 01/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.