BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 2 juli 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Schepen Véronique Caprasse vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 25 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 25 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 05/2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "Belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk" voor de maand 05/2024 vast en uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 15 584,40 euro.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

De Klimboom - Zeeklassen 2025

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom toelating krijgt om openluchtklassen (zeeklassen) te organiseren voor het derde leerjaar van 27 april 2026 tot en met 30 april 2026 te Hotel Cajou, Nieuwpoortlaan 42 te 8660 De Panne.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Participatieproject: naam ontmoetingscentrum

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Septemberfeesten

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de vereniging voor de organisatie van de Septemberfeesten van Kraainem op zondag 8 september 2024 van 8 uur tot 20 uur op de Vredeplaats op basis van de aanvraag op Eaglebe.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het evenement te publiceren op de lichtkranten, op de Facebookpagina en op de website van de gemeente.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de vereniging om gratis gebruik te maken van de wc's in het gemeentehuis op zondag 8 september 2024 van 8 uur tot 20 uur.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een sleutel van de marktkast ter beschikking te stellen aan de vereniging en geeft toestemming aan de vereniging om gebruik te maken van de marktkasten op de Vredeplaats en in de fietsenstalling. Het verbruik van elektriciteit door de vereniging wordt aangerekend aan 0,30 euro per kilowattuur.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Unités Saint-Dominique

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie door de Unités Scoutes et Guides de Saint-Dominique van een feest om het einde van de scoutskampen te vieren van woensdag 31 juli 2024, 18 uur, tot donderdag 1 augustus, 1 uur 's ochtends, op het voorhof van de Sint Dominicus kerk, Heilige Dominicuslaan 1 te 1950 Kraainem, op basis van de ontvangen evenementaanvraag op Eaglebe.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de organisatoren de sonometer van de gemeente dienen te gebruiken om het volume van de muziek te meten, en vraagt de organisatoren om de omwonenden in een straal van 250 meter schriftelijk, in het Nederlands en in het Frans op de hoogte te brengen dat er van woensdag 31 juli 2024, 19 uur, tot donderdag 1 augustus, 1 uur, muziek zal gespeeld worden.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

OO - Kerstverlichting

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bestek met nummer 2024/104 en de raming voor de opdracht “Huren, leveren en plaatsen van kerstverlichting voor de periode 2024-2025-2026-2027”goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 LOKEREN;

         BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE SA, Rue Du Fond Des Fourches 41 te 4041 Vottem;

         LYSEN BVBA, Boudewijnlaan 5C te 2243 Pulle;

         Verstraete Enterprises, Lettenburgstraat 4 te 8490 Jabbeke;

         MK Illumination, Ketelaarstraat 9 te 2340 Beerse;

         Ilvris Light & Events, Moorsledestraat 100 te 1020 Brussel.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61030510/067000 en het krediet van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Facility - Raamovereenkomst TMVS

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toe te treden tot de raamovereenkomst voor het onderhouden van liften, afgesloten door TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services), Stropstraat 1 te 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0200.068.636. De gegunde leverancier wordt bepaald aan de hand van een minicompetitie georganiseerd door TMVS.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Aankoop van een zero-turn maaier

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bestek met nummer 2024/105 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een zero-turn maaier - met onderhoud en herstellingen voor de periode van vijf jaar”, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        DECRE TUINMACHINES, Aarschotsesteenweg 403 te 3012 Wilsele;

        COFABEL NV, Hagelberg 4 te 2250 Olen;

        HILAIRE VAN DER HAEGHE NV, Boomsesteenweg 174 te 2610 Wilrijk.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met de kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/23500000/020000-INVESTERING-U en GE/61340999/011900.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Hebronlaan - Ontwerp

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het ontwerp van de inrichting van de schoolomgeving in de Hebronlaan ter hoogte van de parkeerstrook aan te passen, zoals voorzien in de bijlage.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Depot - Aankoop lichte bestelwagens

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bestek met nummer 2024/106 en de raming voor de opdracht “Depot - Aankopen van twee lichte bestelwagens met onderhoudscontract en herstellingen voor de periode van vijf jaar” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        D'Ieteren NV - Special Sales, Leuvensesteenweg 344 te 1932 Zaventem;

        MERCEDES BENZ EUROPA, Leuvensesteenweg te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe;

        WAUTERS NV- FORD, Tervuursesteenweg 558 te 3061 Leefdaal.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met de kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/24300000/020000-INVESTERING-U en GE/61340999/011900.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma Fero Group, van 8 juli 2024 tot en met 12 juli 2024 ter hoogte van de Boomgaardstraat 18.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door

middel van de verkeersborden A31, C3 "UPV), E3, F45c en F47.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat de aannemer de omwonenden schriftelijk en in het Nederlands en het Frans op de hoogte zal brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit   - Aanvullend reglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement - een mindervalide parkeerplaats in de Karel Verhaegenlaan (ter hoogte van huisnummer 7) - goed te keuren.

 

Aanvullend reglement:

         In de Karel Verhaegenlaan, ter hoogte van huisnummer 7, wordt een parkeerplaats voor mindervaliden voorzien.

         De parkeerplaats wordt aangeduid door wegmarkering en de verkeersborden E9a met onderbord (type VIId).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennisgeving

voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma Verbraeken Infra NV, Haverheidelaan 10 te 9140 Temse, van 3 juli 2024 tot en met 10 juli 2024, ter hoogte van Rhododendronslaan 4 -16.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door middel van de verkeersborden D1, C1, C3, A51, F41.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat de aannemer de omwonenden schriftelijk en in het Nederlands en de Frans op de hoogte zal brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

Diabolo - Han-Sur-Lesse 2025-2026

 

Besluit

Stemming acceptatie hoogdringend punt

met eenparigheid der stemmen

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo toelating krijgt om openluchtklassen te organiseren voor het zesde leerjaar van 26 mei 2026 tot en met 27 mei 2026 te Gîte Kaleo, Rue du Gîte d'Étape te 5580 Han-sur-Lesse.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.