AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 9 augustus 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 2 augustus 2022

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

OMV/2021/235 - Koningin Astridlaan  - Verbouwen van een gesloten eengezinswoning

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/049 - Appelbomenoord - Regularisatie van het inrichten van de voortuin

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/061 - Appelbomenoord -  Regularisatie van het inrichten van de voortuin

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/079 - Crocussenlaan - Uitbreiding en verbouwing eengezinswoning

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/090 - Sijsjeslaan -  Uitbreiding en verbouwing van een halfopen eengezinswoning

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Reglement waarborg voor het bouwen van nieuwe woningen en belangrijke verbouwingswerken aan bestaande woningen en gebouwen op privaat domein - verplichte aanleg van en/of herstelling voetpad voor teruggave waarborg 2022-2026

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Milieu - Geluidsschermen - Studie geluidseffecten Ring Kraainem

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Milieu – Interza – Integratie van Interza -Incovo - Haalbaarheidsstudie

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Organisatiebeheersing - Verzekeringen - overzicht besparingen

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan- Honnekinberg en deels schoolomgeving) - Goedkeuring gunning.

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Esselveldstraat - Geschrankt parkeren bis

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement - Steenweg op Brussel 271- 2 extra parkeervakken

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend Reglement - Potaardegaarde - parkeerverbod

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad van 30 augustus 2022

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Intrekking - Stopzetting Sportclub - Argumentatie

Publicatiedatum: 09/08/2022
Overzicht punten

Gebruik dojo verdeling uren

Publicatiedatum: 09/08/2022