AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 juni 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 18 juni 2024

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

M/OMV/2024/074 - Bosstraat - Melding van een aanbouw

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/020 - Frans Vander Elststraat - Uitbreiden van de eerste verdieping van de bestaande woning

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/031 - Prinses Josephine Charlotteplaats - Plaatsen van een voedingsautomaat

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Omgeving - Recht van voorkoop - Aanbiedingsdossiers

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Omgeving - Terugbetaling waarborg SV/23099-G-2017/65 - Steenweg op Brussel 279A

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Kerkhof - Aanstellen van een beëdigd geneesheer 2024 -2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Huren, leveren en plaatsen van kerstverlichting voor de periode 2024-2025-2026-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Aanvraag speelpleinwerking Diabolo ASBL - maandag 1 juli 2024 tot en met vrijdag 23 augustus 2024

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Serre-oranjerie - vastlegging prijzen Oppenheimer

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Depot - Raamovereenkomst huren van materieel, o.a. hoogtewerkers, graafmachines, schaarliften etc. op afroep - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Facility - Raamovereenkomst - Aanstellen van een dienstverlener voor het onderhoud van airco toestellen in de gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Aankoop van een zero-turn maaier met onderhoud en herstellingen voor de periode van vijf jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden - Goedkeuring vorderingsstaat 19

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw ontmoetingscentrum met woongelegenheden - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Omgeving - De Klimboom - Verzoek tot gesprek met de indiener van beroep betreffende omgevingsvergunningen voor de verbouwing van de Nederlandstalige school in Kraainem

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Rioleringswerken Boomgaardstraat - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan - Honnekinberg en deels schoolomgeving) - Goedkeuring vorderingsstaat 7

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Openbare werken - Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan - Honnekinberg en deels schoolomgeving) - Goedkeuring verrekening 1 - Afkoppeling Diabolo school.

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Wegeniswerken

Publicatiedatum: 21/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.