BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 juni 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 18 juni 2024

 

Besluit

met 5 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton), 1 onthouding (Véronique Caprasse)

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 18 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

M/OMV/2024/074 - Bosstraat

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen akte te nemen van de meldingsaanvraag ingediend door mevrouw Macha Monteignies, wonende te Bosstraat 8 te 1950 Kraainem, voor de melding van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, gelegen te Bosstraat 8 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 379E2 met projectnummer OMV_2024064940.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

OMV/2024/020 - Frans Vander Elststraat

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Anne Fayt, wonende te Frans Vander Elststraat 48 te 1950 Kraainem, voor het uitbreiden van de eerste verdieping van de bestaande woning gelegen te Frans Vander Elststraat 48 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 31T met projectnummer OMV_2024026535.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

OMV/2024/031 - Prinses Jos. Charlotteplaats

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door Manoëlle Bronne, wonende te Prinses Josephine Charlotteplaats 5 te 1950 Kraainem, voor het plaatsen van een voedingsautomaat bij een handelszaak (bakkerij), gelegen te Prinses Josephine Charlotteplaats 5 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 314B22 met projectnummer OMV_2024037966.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Omgeving - Recht van voorkoop

 

Besluit

met 3 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton), 3 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse en Anne-Charlotte Sala)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbiedingsdossiers.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor de volgende dossiers: 180470 en 180609.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanbieders van deze beslissing via het e-voorkooploket op de hoogte te brengen.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Omgeving Terugbetaling waarborg SV/23099-G-2017/65

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel tot

terugbetaling van de waarborgsom - waarborg 2018/1 - van 3 januari 2018.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de waarborgsom ten bedrage van

700 euro volledig terug te betalen aan de opdrachtgever.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

OO - Kerkhof - beëdigd geneesheer

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bestek met nummer 2024/101 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een beëdigd geneesheer 2024 - 2027” worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat bovengenoemde opdracht tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de overheidsopdracht met aanvaarde factuur:

         Delcour Alain, dokter, Hebronlaan 100 te 1950 Kraainem;

         Centre Medik, Mommaerts Delphine, dokter, Kapellelaan 2 te 1950 Kraainem;

         Centre Medical Hippokra, Vande Wal Claudine, dokter, Koningin Astridlaan 143 te 1950 Kraainem;

         Van Mulders Stefaan, dokter, Koningin Astridlaan 23 te 1950 Kraainem;

         Van Mulders Pieter, dokter, Hippodroomlaan 344 te 1933 Zaventem.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61340999/099100 en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

OO - Kerstverlichting

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Aanvraag speelpleinwerking Diabolo ASBL

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan speelplein Diabolo ASBL om een speelpleinwerking te organiseren in de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo, Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem, van maandag 1 juli 2024 tot en met vrijdag 23 augustus 2024.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende lokalen ter beschikking te stellen:

         De refter

         De turnzaal

         2 klaslokalen

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het sanitair dagelijks gepoetst moet worden en dat de lokalen éénmaal per week worden gepoetst door de externe poetsfirma, indien eigen personeel niet beschikbaar is.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het busvervoer ten laste te nemen voor de volgende uitstappen:

         Op woensdag 3 juli 2024, van 10.30 uur tot 14.30 uur, naar Huizingen;

         Op woensdag 10 juli 2024, van 10.30 uur tot 14 uur, naar Witte Vrouwen;

         Op woensdag 17 juli 2024, van 10.30 uur tot 14.30 uur, naar Bois des Rêves;

         Op woensdag 24 juli 2024, van 10.30 uur tot 14.30 uur, naar Huizingen;

         Op woensdag 31 juli 2024, van 10.30 uur tot 14.30 uur, naar Bois des Rêves;

         Op woensdag 7 augustus 2024, van 10.30 uur tot 14 uur, naar Rood-Klooster;

         Op woensdag 21 augustus 2024, van 10.30 uur tot 14.30 uur, naar Bois des Rêves.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Serre-oranjerie - vastlegging prijzen Oppenheimer

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgend tarief vast te stellen voor het gebruik van de serre-oranjerie op 29 juni 2024:

        Huur volledig kasteel, inclusief serre-oranjerie:

          Tarief niet-inwoners van de gemeente: 2000 euro;

         Tarief inwoners van de gemeente : 1 535 euro.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Depot - Raamovereenkomst

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bestek met nummer 2024/091 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst huren van materieel, o.a. hoogtewerkers, graafmachines, schaarliften etc. op afroep”, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat bovengenoemde overeenkomst tot stand wordt gebracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        Wim Verhuur, Fortsesteenweg 44, 2860 Sint-Katelijne-Waver;

        Huurland, Nijverheidsstraat 14, 9810 Nazareth;

        Boels Verhuur NV, Brusselsesteenweg 330, 3090 Overijse.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61600200/011900 en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Facility - Onderhoud van airco toestellen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht “Raamovereenkomst - Aanstellen van een dienstverlener voor het onderhoud van airco toestellen in de gemeentelijke gebouwen” wordt gegund aan de firma Mels Airco & Heat Pumps, Vloetgrachtstraat 1 te 3078 Meerbeek, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte (10 890 euro) van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot 18 150 euro (incl. 21% btw) mits het verkrijgen van een visum.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd zal worden met de kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE61030010/011900 en GE/61030010/086900 en met de kredieten van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Aankoop van een zero-turn maaier

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 19 van DC BOUW bv, Kroonstraat 170 te 3020 Veltem, voor de opdracht “Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden” - Perceel 1 : Afbraak ruwbouw afwerking en omgevingswerken” voor een bedrag van 202 581,42 euro incl. btw (deels 12% en deels 21% en prijsherziening), de opdracht wordt gefinancierd met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op GE 22100000/095100-IPPRIOR713 (actieplan 7-1) (actie 7-1-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw ontmoetingscentrum

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan de verrekening van Nuyts nv voor de opdracht "Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden - Perceel 2: technieken", betreffende de installatie van de noodzakelijke leidingen voor airco- en geluidsinstallaties, maar nog niet de toestellen zelf. De opdracht wordt gefinancierd met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op GE/22100000/095100-IPPRIOR713 (actieplan 7-1) (actie 7-1-3).

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Omgeving - De Klimboom

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in gesprek te gaan met de indiener van de beroepen tegen de omgevingsvergunningen voor de verbouwing van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom, Emiel Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem. Het college vraagt de betreffende diensten om een afspraak te maken met de beroepsindiener en stelt volgende delegatie voor om namens de gemeente het gesprek te voeren:

- de coördinator van het team openbaar domein en patrimonium, Rudy Vander Elst

- de ingenieur, Erik Schrevers

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Rioleringswerken Boomgaardstraat

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met de gunning van de opdracht "Rioleringswerken Boomgaardstraat”, door Aquafin in opdracht van Riopact, aan Rega Infra tegen het nagerekende bedrag van 142 819,06 euro (incl. 21% btw)), wat het aandeel voor de gemeente Kraainem omvat. De gemeente Kraainem geeft de machtiging aan Aquafin om een overeenkomst af te sluiten met Rega Infra.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/22400000/020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3).

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Heraanleg Kapellelaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 7 van VIABUILD NV, Gansbroekstraat 70 te 2870 Puurs Sint- Amands, voor de opdracht “Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan- Honnekinberg en deels schoolomgeving)” voor een bedrag van 92 225,96 euro (incl. 21% btw),

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op AR 22400000/BI 020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Openbare werken - Kapellelaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat goedkeuring wordt verleend aan

verrekening 1 van de opdracht “Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan - Honnekinberg en deels schoolomgeving)” voor het totaalbedrag van 68 758,25 euro (incl. 21% btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op AR 22400000/BI 020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma Trafiroad, Nieuwe Dreef 17 9160 Lokeren, van 3 juli 2024 tot en met 12 juli 2024 ter hoogte van Arthur Dezangrélaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door middel van de verkeersborden C35, A35, C43"30 km/u", A33, B19, driekleurige verkeerslichten, E3 met bijhorende onderborden, D1, F47, C46 en B21.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aannemer om de omwonenden schriftelijk en in het Nederlands en het Frans op de hoogte te brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 04/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.