BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 7 mei 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Schepen Johan Forton vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen vergadering 30 april 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 30 april 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Aanleg beplanting - Rondpunt

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het rondpunt Baron Albert d’Huartlaan - Koningin Astridlaan aan te planten volgens het voorgestelde ontwerp, bijgevoegd bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te geven aan de diensten om het dossier en de vereiste overheidsopdrachten voor de bereiden.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in afwachting een tijdelijke bloemenweide te voorzien op het rondpunt Baron Albert d'Huartlaan.

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 03/2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk" voor de maand 03/2024 vast en uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 13.542,81 euro.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk" voor de correctie van de maand 01/2024 vast en uitvoerbaar voor een totaal bedrag van - 215,95 euro.

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Sant Nirankari Mission

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan Sant Nirankari Mission om op donderdag 15 augustus 2024 van 9 uur tot 23 uur gebruik te mogen maken van het cultuurcentrum Agora, mits betaling van huurkosten, materiaalkosten, poetskosten en waarborg.

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Huur refter Diabolo - 15 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan mevrouw Ana Da Silva om de refter van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo te huren op zaterdag 15 juni 2024 van 14 uur tot 18 uur voor een verjaardagsfeestje mits betaling van de huur van 250 euro en een waarborg van 150 euro.

Publicatiedatum: 16/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.