AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 21 juni 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 14 juni 2022

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/022 - Henri Vaesgaarde - Aanleg van een zwemvijver

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/041 - Kapellelaan - Verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/052 - Oudstrijderslaan - Verbouwen van een alleenstaande eengezinswoning

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/053 - Capucienenlaan - Verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Recht van voorkoop - Aanbiedingsdossiers

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Subsidiereglement –Asbestverwijdering

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom – Nachtegalenlaan

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Agora-Gebruik van de parking Agora

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Goedkeuring van de samenwerking tussen het Huis van het Kind en de uitbetalings-actoren van het groeipakket

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding openbare verlichting -heraanleg Groenstraat.

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit -Raamovereenkomst elektrisch autodelen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium -  Aankoop elektrisch voertuig voor de gemeentelijke diensten - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 17/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Koningin Astridlaan - Fietspad tussen Wilderozenweg en Groenstraat

Publicatiedatum: 17/06/2022