AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 14 juni 2022

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 7 juni 2022

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/057 - Advies college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/014 - Vellen van bomen - Fazantenlaan

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/016 - Baron Albert d'Huartlaan - Aanleg van een zwembad

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/039 - Steenweg op Zaventem - Verbouwing en uitbreiding van een gesloten ééngezinswoning tot 2 duplex appartementen & atelier

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/044 - Alfons Lenaertsstraat - Verbouwen en uitbreiding van een gesloten bebouwing

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/047 - Jagerslaan - Vellen van een boom

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/050 - Fazantenlaan - Vellen van een boom

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium - aankoop percelen - Arthur Dezangrélaan

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Omgeving- Opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Kraainem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Omgeving - Gouvernementsweg

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Milieu – Oriënterend bodemonderzoek – Stortplaatsen – Park Prinsendal en Omgeving Sporthal - onderzoeksvoorstellen

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Aanvraag extra naschoolse activiteiten 2022-2023

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Diabolo - Verlof verminderde prestaties - Muriel Delneufcourt

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Sport - Aanvraag gebruik turnzaal De Klimboom - Thaigo Muay Thai Gym - juli 2022

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Warmteactieplan - acties besproken met werkgroep

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening - Plaatsen Signalisatie - heraanleg Oudstrijderslaan ter hoogte van Statieplaats - Vanaf 22 juni 2022 t/m 8 juli 2022

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Scholenveldloop 23 september 2022

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement - Organisatie de Ezelsoor - 2 september 2022

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad van 28 juni 2022

Publicatiedatum: 10/06/2022