AGENDA VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 9 juli 2024

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen van de vergadering van 2 juli 2024

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

OMV/2024/037 - Arthur Dezangrélaan - nieuwbouw met commerciële ruimte (gelijkvloers) en woongelegenheid (duplex)

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

OMV/2024/062 - Arthur Dezangrélaan - regularisatie lichtreclame, zonneluifel en voedingsautomaten

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

OMV/2024/032 - Nachtegalenlaan - herbouwen van een bestaande garage

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop - aanbiedingsdossiers

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Vrije Tijd - Aanstellen van dienstverlener voor externe hulp tijdens evenementen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Noodplan Kinderopvang Koalaknuffel - Aanvraag gebruik speelplaats kleuterschool De Klimboom

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Depot - Aankoop vrachtwagen container/ kipsysteem met grijparm - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden  - Goedkeuring vorderingsstaat 6

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Zorgparkeren

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Nutswerken - Bosdallaan 67 - 12 juli 2024

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning - Patronaatstraat 5-9 - van 18 juli 2024 tot en met 19 juli 2024

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Milieu - Bomen Baron Albert d'Huartlaan

Publicatiedatum: 05/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.